Ładowanie

Dzień w przedszkolu

Aktywna nauka

Dbamy o to aby nauka i zabawa były urozmaicone..

Najlepsi nauczyciele

Odpowiednie podejście, uśmiech, wyrozumiałość to cechy naszych nauczycieli..

Strategiczna lokalizacja

Świetne połączenie komunikacji miejskiej oraz PKP..

Program na cały dzień

Od wczesnych godzina porannych do późnych popołudniowych..

 

Ramowy Rozkład Dnia
dla dzieci  przebywających w przedszkolu
do 10 godzin

7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy wynikające z własnej aktywności zgodne z potrzebami dzieci, rozmowy indywidualne, czynności opiekuńcze
8:00 - 8:30

Praca indywidualna lub z zespołem dzieci, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela w tym z uwzględnieniem pomysłów dzieci:

 • zabawy ruchowe z dominacją elementu ruchu,
 • zabawy muzyczno-taneczne,
 • integracyjno-ruchowe,
 • ruch przy muzyce
8:30 - 8:45

Czynności przygotowujące do śniadania:

 • higieniczne,
 • organizacyjno-porządkowe,
 • zwyczajowo-kulturowe,
 • samoobsługowe,
 • pełnienie dyżurów
8:45 - 9:00 Śniadanie
9:00 - 9:15 Mycie zębów
9:15 – 9:45 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową - cykliczne zajęcia wynikające z realizacji planu pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących
9:45 - 10:00 Gry i zabawy ruchowe
10:00- 10:30

Swobodne zabawy dzieci: samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań

 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy manipulacyjne
 • rozwijające mowę
 • ćwiczące koncentrację uwagi
 • rozwijające logiczne myślenie
 • rozwijające kompetencje komunikacyjne
10:30 – 11:00

Czynności przygotowujące do drugiego śniadania, czynności przygotowujące dzieci do wyjścia do ogrodu, spaceru lub wycieczki

 • czynności fizjologiczne,
 • ustalenie zasad zabaw w ogrodzie,
 • określenie części garderoby adekwatnej do pogody,
 • próby samodzielnego rozbierania i ubierania się
11:00 – 12:15

Zabawy w ogrodzie:

 • swobodne zabawy z wykorzystaniem urządzeń ogrodowych i sprzętu sportowego,
 • prowadzenie obserwacji przyrodniczych, doświadczeń, odkrywania
 • gry i zabawy sportowe (zespołowe,grupowe, międzygrupowe)
 • podejmowanie zabaw badawczych
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
12:15 – 12:30 Czynności porządkowo higieniczne, przygotowujące do spożycia obiadu
12:30 - 13:00 Obiad
13:00 – 13:15

Odpoczynek-relaksacja (higiena układu nerwowego):

 • słuchanie muzyki,
 • słuchanie bajek,
 • słuchanie dźwięków  przyrody (płyty),
 • relaks
13:15 -14:15 

Zabawy swobodne dzieci, samodzielne i zespołowe w kącikach zainteresowań:

 • zabawy dźwiękonaśladowcze, ćw. oddechowe,
 • zabawy i gry indywidualne,
 • zabawy ruchowe, spontaniczne i kierowane,
 • ćw. utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
 • zajęcia dodatkowe, wyrównawcze, praca z książką
14:15 -14:30 Czynności przygotowujące do podwieczorku
14:30 - 14:45 Podwieczorek
14:45 – 17:00 Swobodne zabawy w ogrodzie; swobodne zabawy w sali, prace indywidualne dostosowane do potrzeb dzieci, rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań, prace wyrównawcze, porządkowe.
Rozchodzenie się dzieci.