Język angielski

 O zajęciach z języka angielskiego:


- nauka poprzez zabawę (gry i zabawy słownikowe, muzyczne, plastyczne)

- nauka poprzez zabawy ruchowe oraz muzyczno-ruchowe

- dużą rolę odgrywają anglojęzyczne piosenki z dziecięcego repertuaru   (uwrażliwienie na  brzmienie języka angielskiego w jego autentycznej,   naturalnej odsłonie)

- poznawanie tradycji, kultury Wielkiej Brytanii

- zapoznanie dzieci z najsłynniejszymi miejscami Londynu, wielkiej Brytanii
  
 Na każdych zajęciach dziecko śpiewa, powtarza rymowanki i proste wierszyki, reaguje  i wykonuje proste polecenia, rozumie ogólny sens krótkich  historyjek opowiadanych  lub czytanych   wspartych:  obrazkami,   rekwizytem, ruchem; uzupełnia karty pracy.

Celem wychowania przedszkolnego jest obecnie wg nowej podstawy programowej :              „ Tworzenie sytuacji edukacyjnych  sprzyjających budowaniu zainteresowania  dziecka   językiem  obcym  nowożytnym, chęci poznania  innych  kultur”.

Prowadzone  przez mnie zajęcia z języka angielskiego służą  rozwijaniu sprawności słuchania, mówienia w tym języku oraz rozwijania chęci poznania  kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii. Zajęcia mają formę  gier i  zabaw dydaktycznych,  plastycznych, ruchowych i  muzycznych. Podczas zajęć  stosuję angielskie  piosenki z repertuaru  dziecięcego  (Super Simple Songs).

mgr Wioletta Pawlik

wrzesień 

październik 

listopad                                                                                                             

grudzień

styczeń 

 luty 

marzec 

kwiecień 

maj 

czerwiec