Ładowanie

Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

Proces edukacyjny w naszym przedszkolu wspierają specjaliści z zakresu:

  • Taneczno- muzyczne - mgr Klaudia Kapłanek
  • Psychologii – Poradna Psychologiczno Pedagogiczna w Koluszkach

Raz w miesiącu odbywają się Audycje Muzyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze. Harmonogram podany jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne i plastyczne są prowadzone na bieżąco przez nauczycieli poszczególnych grup w ramach podstawy programowej.