Ładowanie

Zajęcia dodatkowe

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

Proces edukacyjny w naszym przedszkolu wspierają specjaliści z zakresu:

  • Zajęć taneczno- muzycznych - mgr Klaudia Kapłanek
  • Języka angielskiego - mgr Joanna Szafrańska
  • Logopedii - mgr Urszula Suligorska
  • Zajęć korekcyjno-kompensacyjnych- mgr Beata Wrońska
  • Płatnych zająć sportowych z piłką- Kangurek

Raz w miesiącu odbywają się Audycje Muzyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze. Harmonogram podany jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne i plastyczne są prowadzone na bieżąco przez nauczycieli poszczególnych grup w ramach podstawy programowej.