Ładowanie

Aktualności

Najnowsze ogłoszenia

W dniu 05.11 br. zajęcia z języka angielskiego są odwołana z powodu choroby prowadzącej Pani Zofii Snelewskiej-Stempień.

W dniu 05 grudnia o godzinie 11.30 wszystkie dzieci jadą autokarem do teatru Piccolo w Łodzi na przedstawienie pt: Bałwankowa rodzina. Po przedstawieniu będzie spotkanie z Mikołajem i rozdawanie upominków zakupionych przez Radę Rodziców.   Koszt biletów wynosi 28 zł, prosimy o wpłacanie pieniążków do nauczycielek poszczególnych grup.  W tym dniu dzieci odbieramy po godzinie 15.00, angielski będzie rano. 

28 listopada pięcioro dzieci z naszego przedszkola  jedzie na konkurs piosenki patriotycznej do Szkoły Podstawowej w Justynowie

02 grudnia na terenie przedszkola zgłoszone dzieci będą brały udział w konkursie recytatorskim wierszy J.Tuwima i J.Brzechwy

01 grudnia odbędą się warsztaty ceramiczne, tym razem będą lepione z gliny ozdoby świąteczne

16 grudnia świąteczne warsztaty sensoryczne

od 1 do 19 grudnia Rodzinny Konkurs plastyczny Świąteczna Bombka w naszym przedszkolu

19 grudnia o godzinie 13.00  planujemy zorganizować  Świąteczny Wieczór Wigilijny z rodzicami i pracownikami przedszkola, dzieci upieką pierniki i zaśpiewają piosnki świąteczne również w języku angielskim.

W dniu 18 listopada na terenie przedszkola wszystkie dzieci będą mogły obejrzeć przedstawienie

pt. Czerwony Kapturek.   Po przedstawieniu odbędą się warsztaty sensoryczne.

22 listopada ( wtorek) w godzinach zapraszamy rodziców na konsultacje indywidualne

                      z nauczycielami i specjalistami ( pedagog, logopeda ). Spotkanie dotyczyć będzie podsumowania wstępnych obserwacji dzieci.  Od godziny 16.00 do 18.00 Pani Wioletta Pawlik, Beata Wrońska, Urszula Suligorska. Od godziny 17.00 do 19.00 Pani Katarzyna Panek, Magdalena Piasecka- pedagog.                                                                                                                                                  

Na terenie przedszkola odbędą się warsztaty ceramiczne z gliną.

Zajęcia dla dzieci z grupy II odbędą się 27 października natomiast dla dzieci z grupy I 3 listopada.

W dniu 17 października odbędą sie zajęcia pokazowe z języka angielskiego. Płatne zajęcia rozpoczną się w poniedziałek 24 października o godzinie 13.00.

Koszt zajęć 1 x w tygodniu po 30 minut w każdej grupie będzie wynosił 50 zł za miesiąc. Każdy z chętnych rodziców musi podpisać z firmą umowę (druki u dyrektora).

Rozkład zajęć dodatkowych:

poniedziałek - zajęcia z logopedą p. Anią, zajęcia z j. angielskiego

wtorek - zajęcia z logopedą p. Ula, zajęcia korekcyjne

środa - zajęcia z logopedą p. Ania, zajęcia z lego-robotyki

czwartek - zajęcia logo -rytmiczne i taneczne, zajęcia korekcyjne

piątek - zajęcia z Kangurkiem, terapia ręki

Jeden raz w miesiącu będą koncerty muzyczne.

W dniu jutrzejszym piątek 7 października

- dzieci z grupy II idą odwiedzić podopiecznych z Środowiskowego Domu Samoopomocy

- dla zapisanych dzieci rozpoczną się zajęcia sportowe z Kangurkiem

- dla wszystkich dzieci odbędą się warsztaty sensoryczne z hydrożelem

W tym dniu prosimy odbierać dzieci po 15.00

W dniu 10 października -poniedziałek dzieci z II grupy idą do Biblioteki w Justynowie na prezentację o Zdrowym żywieniu

W dniu 13 października serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka Malucha i Średniaka. Pasowanie dla dzieci z grupy I maluszków odbędzie się o godzinie 9.30 natomiast dla średniaków grupa II o godzinie 10.00.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych Średniaki z II grupy 3 października odwiedzą podopiecznych z Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie.

We wtorek 4 października wszyscy obchodzimy Dzień Marchewki. Prosimy o przyniesienie 2 surowych  marchwek i ubranie dzieci na kolor pomarańczowy.

W dniu 6 października w czwartek odbędzie się Bal Pani Jesieni prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów na przebranie (  grzybki, leśne zwierzątka , owoce, warzywa itp. )  

W dniu 13 pażdziernika serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka Malucha i Średniaka. Pasowanie dla dzieci z grupy I maluszków odbędzie się o godzinie 9.30 natomiast dla średniaków grupa II o godzinie 10.00.

W dniu 26 września o godzinie 10.00 dzieci jadą autokarem do Lasu na Ścieżkę Edukacyjną w Janówce.

Tam będzie spotkanie z leśniczym, omawianie przystanków edukacyjnych, zbieranie leśnych darów

oraz kiełbaska z ogniska. Prosimy o stosowny strój do pogody i nieprzemakalne buty dla dzieci. 

Koszty autokaru będą pokryte z Rady Rodziców. 

Drodzy Rodzice zapraszamy na zebranie organizacyjne 

 w dniu 8 września 2022 r. tj czwartek na godzinę 17.00.

Prosimy o zabranie długopisów i nr PESEL dziecka i rodzców oraz książeczek adaptacyjnych.

Zebrania będą oddzielnie w każdej grupie.

 

Drodzy Rodzice, witam Was serdecznie.

Przedszkole jest przygotowane na powrót dzieci. Dzieci z grupy średniaczków "Żabki" przebierają się w szatni  i same wchodzą na górę, rodzice zostają na dole. Maluszki "Puchatki" wchodzą do szatni z rodzicami i dopiero po rozebraniu się przekazują dziecko nauczycielowi w klasie na dole Prosimy aby dzieci nie przynosiły do przedszkola żadnych zabawek. Po obiedzie dzieci będą odpoczywały na karimatach słuchając czytanych bajek lub muzyki relaksacyjnej. Jeśli tylko bedą odpowiednie warunki pogodowe będziemy często przebywać na terenie ogodu przedszkolnego lub na spacerze. Porsimy rodziców o stosowne ubieranie dzieci (najlepiej na cebulkę) i koniecznie w szatni muszą być przygotowane ubranka na zmianę. Pantofelki na zmianę dla  Maluszków prosimy podpisać.  Pracujemy w  godzinach od 7.00  do 17.00. Dzieci przyprowadzamy w godzinach od 7.00 do 8.30.  natomiast odbieramy od 15.00 do 17.00. W okresie  pierwszych dwóch tygodni można odbierać dziecko wcześniej tj. po obiedzie o godzinie 13.00.  Zaraz w drugim tygodniu dostaniecie Państwo informację kiedy odbędzie się pierwsze zebranie. Opłaty za przedszkole bedą dopiero w październiku.

                                                                                                                                                                                                        Pozdrawiam  Beata Nowak

GMINA ANDRESPOL

realizuje projekt

Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”

wdrażanego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10.

Wysoka jakość systemu oświaty,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Kwota dofinansowania grantu

"ASPE W GMINIE ANDRESPOL" 

184 690,30 zł.

 

 

 

ZASADY UDZIAŁU I REALIZACJI W PROJEKCIE GRANTOWYM „ASYSTENT UCZNIA
ZE  SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYCH - PILOTAŻ


„ASPE W GMINIE ANDRESPOL”

 

§ 1. Informacje ogólne

1. Dokument niniejszy określa zasady udziału i realizacji oraz zasady rekrutacji w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”, zwany dalej projektem,
wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-
2020 oś Priorytetowa 2, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

2. Beneficjentem (wnioskodawcą) jest Gmina Andrespol, a projekt realizują:Liceum Ogólnokształcace im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze, Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej Górze, Samorządowe Przedszkole w Andrespolu, Samorzadowe Przedszkoole w Justynowie.

3. Projekt jest realizowany w okresie od dnia zatrudnienia osoby w charakterze
ASPE przez okres 10 miesięcy. Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na
pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole ASPE, przez okres 10 miesięcy.

4. Projekt “Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych- pilotaż” ma na
celu opracowanie standardów usług asystenckich. Zebrane w trakcie projektu
doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:
- przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „Asystenta
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami”
(w skrócie ASPE),
- wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
- opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE,
- opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół
zatrudniających ASPE
- przygotować pierwszą grupę 640 ASPE w Polsce do pracy z dziećmi i młodzieżą.

4. Wsparciem ASPE w ramach projektu zostaną objęci wychowankowie placówek oświatowych uprawnionych do otrzymania grantu, których organem prowadzacym jest Gmina Andrespol.

5. Cele realizacji projektu grantowego:
a. wzrost samodzielności dziecka.
b. poprawa funkcjonowania zespołu klasowego, w tym rozwój kompetencji
społecznych, w tym wrażliwość na różnorodne potrzeby,
c. wypracowanie zasad współpracy ASPE z pozostałym personelem
szkoły/przedszkola poza zajęciami lekcyjnymi i z nauczycielem/ami w trakcie zajęć
lekcyjnych.
d. wypracowanie zasad dotyczących sposobu kwalifikowania uczniów/uczennic
o specjalnych potrzebach edukacyjnych do objęcia wsparciem ASPE.
e. wypracowanie modelu monitoringu i ewaluacji wpływu i warunków wprowadzenia
ASPE do szkół/przedszkoli w zakresie:
• profilu kompetencyjnego ASPE,
• standardu pracy ASPE,
• zadań ASPE oraz sposobu ich wykonywania w przedszkolu/szkole (między innymi:
jak, kiedy, gdzie i w jakim celu zadania są wykonywane),
• przygotowania do pracy na stanowisku ASPE.

 

6. Cele ASPE
a. zapewnienie dziecku/uczniowi włączenia w środowisko przedszkola/szkoły,
b. wspieranie integralnego rozwoju dziecka/ucznia,
c. budowanie samodzielności i kształtowania poczucia własnej wartości
dziecka/ucznia (na miarę jego możliwości).

§ 2.Rekrutacja

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie orazzachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji, i z zachowaniem zasadrówności szans kobiet i mężczyzn wobec wszystkich zainteresowanychprojektem osób informacja o rekrutacji zostaną upowszechnione przez placówki oświatowe zgłoszone do projektu oraz przez Urzad Gminy w Andrespolu.

1. Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona będzie w następujący
sposób:
1) Zgłoszenie kandydata skierowane do Koordynatora projektu lub Dyrektora/sekretariatu placówki oświatowej uprawnionej do udziału w projekcie.
2) Profil kompetencyjny ASPE – wykształcenie i wymagania niezbędne:
a. wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
c. posiadanie aktualnych badań SANEPID,
d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie
obciążających układ ruchowy,
e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym.
Profil kompetencyjny ASPE
a. kompetencje psychospołeczne:
- odporność na stres i trudne sytuacje,
- zdolność szybkiego reagowania,
- umiejętność podejmowania decyzji na podstawie rzetelnej analizy sytuacji,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- spostrzegawczość,
- podzielność uwagi,
- umiejętność panowania nad emocjami,
- odpowiedzialność,
- umiejętność nawiązywania kontaktu z drugą osobą,
- umiejętność obserwowania i słuchania,
- empatia i wrażliwość na potrzeby innych,
- otwartość na uczenie się.
b. kompetencje organizacyjne, w tym umiejętność planowania i organizowania
przebiegu dnia, ustalenia rodzaju aktywności ucznia;
c. kompetencje komunikacyjne:
- umiejętność współpracy z osobami dorosłymi, w tym rodzicami, nauczycielami,
specjalistami (np. psycholog, pedagog),
- umiejętność pracy z uczniami (też grupą uczniów),

- umiejętność pracy zespołowej,
- umiejętność dostosowanie komunikacji do możliwości i potrzeb partnera.
3). Standard pracy ASPE
Asystent może być zatrudniany zarówno w przedszkolach/szkołach publicznych jak
i niepublicznych. Praca asystenta wymaga dobrej kondycji psychofizycznej, dobrej
organizacji czasu, umiejętności podejmowania decyzji. Związana jest
z podwyższonym poziomem stresu.
4). ASPE wykonuje zadania wynikające z zakresu obowiązków, uzgodnione
z dyrektorem przedszkola/szkoły. Swoją pracę dokumentuje zgodnie z ustaleniami
podjętymi z dyrektorem przedszkola/szkoły.
5). Dokumentacja jest ograniczona do niezbędnego minimum i koncentruje się
na zbieraniu istotnych informacji dotyczących funkcjonowania dziecka/ucznia oraz
przeprowadzonych działań, znacząco wpływających na sytuację dziecka/ucznia.

2. Przygotowanie do pracy ASPE
1) Ukończenie cyklu szkoleń obligatoryjnych podstawowych będzie stanowiło
warunek dopuszczający ASPE do pracy w przedszkolu/ szkole. Weryfikacja przygotowania ASPE
do pracy w przedszkolu/szkole będzie potwierdzona testem końcowym po
zakończonych szkoleniach obligatoryjnych podstawowych (brak pozytywnego wyniku
będzie oznaczał brak możliwości rozpoczęcia pracy w przedszkolu/ szkole).
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Grantodawcy, ASPE może
zostać dopuszczony do pracy przed podejściem do egzaminu, pod warunkiem
zaliczenia minimum 50% godzin szkoleń obligatoryjnych.
2) ASPE będzie również zobowiązany do udziału w szkoleniach obligatoryjnych
uzupełniających i w szkoleniach fakultatywnych, których tematyka dopasowana
będzie do specyficznych potrzeb wynikających z pracy z konkretnym
uczniem/uczennicą, np. typem niepełnosprawności, obsługą konkretnego sprzętu itp.
3) Po szkoleniach w obszarze uzupełniającym i fakultatywnym zostanie także
przeprowadzona weryfikacja wiedzy ASPE, w zakresie objętym szkoleniami,
potwierdzona testami.
4) Dodatkowo ASPE będzie otrzymywał wsparcie w postaci superwizji grupowych,
konsultacji i doradztwa, w tym zdalnego za pośrednictwem telefonu, maila czy
komunikatorów internetowych. Ponadto przed zatrudnieniem proponuje się
przeprowadzenie rozmowy z ASPE (z udziałem np. dyrektora szkoły/przedszkola,

psychologa, pedagoga specjalnego) oraz rozmowy rodziców/opiekunów prawnych
z ASPE.
3. Zadania ASPE
a. Obligatoryjne:
Pomoc w codziennym funkcjonowaniu w przedszkolu/szkole i w trakcie wyjść poza
przedszkole/szkołę obejmująca w szczególności:
• pomoc w przemieszczaniu się i transporcie,
• pomoc w przyjmowaniu posiłków,
• czynności związane z utrzymaniem higieny i korzystaniem z toalety (po ustaleniu
z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka/ucznia),
• wsparcie dziecka/ucznia podczas zajęć w celu zwiększania jego aktywności
i uczestnictwa m.in. poprzez motywowanie dziecka/ucznia do wysiłku, pomoc
w korzystaniu z materiałów i pomocy dydaktycznych oraz sprzętu specjalistycznego,
pomoc w wykonywaniu notatek,
• podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń
w bezpośrednim otoczeniu dziecka/ucznia, celem ułatwienia mu uczestniczenia
w przedszkolnych/szkolnych aktywnościach,
• pomoc w porozumiewaniu się i uczestnictwie w grupie (w miarę możliwości),
• pomoc w odrabianiu pracy domowej i udziale w aktywnościach podczas zajęć
opiekuńczych,
• wsparcie w uzyskaniu jak największej samodzielności w przedszkolu i szkole,
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem
dziecka/ucznia w sytuacjach edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczych,
• współpraca z rodziną, nauczycielami i wychowawcami oraz specjalistami,
w przedszkolu i szkole, pracownikami administracji i obsługi przedszkola/szkoły,
pielęgniarką, innymi osobami, stosownie do potrzeb, w tym w zakresie przygotowania
potrzebnego sprzętu i pomocy dydaktycznych dla dziecka/ucznia,udział w spotkaniach służących ocenie poziomu funkcjonowaniadziecka/ucznia, zmierzających do usuwania barier i ograniczeń
w środowisku,
• udział w sporządzaniu opinii dotyczącej funkcjonowania dziecka/ucznia,
w przedszkolu i szkole, we współpracy z nauczycielami,
• reagowanie na przejawy autoagresji i agresji dziecka/ucznia zgodnie
z ustaleniami podjętymi ze specjalistami i nauczycielami.

 

b. Fakultatywne – w zależności od potrzeb dziecka/ucznia:
• czynności pielęgnacyjne,
• czynności związane z nadzorowaniem przyjmowania przez dziecko/ucznia leków
i podawanie leków przyjmowanych na stałe, nadzorowaniem korzystania przez
dziecko/ucznia ze sprzętu medycznego i udzielaniem pomocy w obsłudze sprzętu
medycznego używanego na stałe (np. korzystania z pompy insulinowej,
cewnikowanie), obsługa sprzętu specjalistycznego,
• komunikacja i porozumiewanie się (np. wspomagające i alternatywne metody
komunikacji),
• wsparcie dziecka/ucznia z zaburzeniami zachowania lub przejawiającego
zachowania trudne/ryzykowne (zapobieganie sytuacjom trudnym, dbanie
o bezpieczeństwo dzieci/uczniów, interwencja w przypadku sytuacji tzw.
podwyższonego ryzyka),
• wspieranie procesu adaptacji dziecka/ucznia do środowiska przedszkolnego/
szkolnego poprzez m.in. zapewnianie wsparcia emocjonalnego i bezpośrednią
pomoc w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami,
• asystowanie dziecku/uczniowi w drodze do i ze szkoły.
4. Sposób realizacji zadań ASPE
• monitorowanie aktywności dziecka/ucznia w obszarach objętych wsparciem,
• wspieranie dziecka/ucznia w rozwijaniu kontaktów społecznych, korzystaniu z usług
kulturalnych, rekreacji,
• obserwowanie samopoczucia dziecka/ucznia w czasie sprawowania opieki, w tym
w zakresie funkcjonowania psychicznego dziecka/ucznia,
• asystowanie dziecku/uczniowi w wykonywaniu czynności, których nie może
wykonać samodzielnie,
• współpraca z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami pracującymiw przedszkolu/szkole w zakresie udzielanej przez ASPE pomocy,
• obserwacja i dokumentowanie postępów i trudności dziecka/ucznia oraz
przekazywanie zebranych informacji nauczycielom przedszkola/szkoły,
• udział w radach pedagogicznych.
5. Obecność ASPE:
• odpowiednio podczas zajęć wychowania przedszkolnego lub obowiązkowych zajęć
edukacyjnych,

podczas zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
• podczas zajęć rewalidacyjnych,
• podczas zajęć dodatkowych, w tym rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
• podczas przerw,
• podczas wycieczek, zielonych szkół, zajęć dydaktycznych prowadzonych w terenie itp.,
• podczas uroczystości przedszkolnych/szkolnych.
1) Kryterium formalne:
a. wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
b. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
c. posiadanie aktualnych badań SANEPID,
d. dobry stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności fizycznych, silnie
obciążających układ ruchowy,
e. znajomość języka polskiego w stopniu komunikatywnym
2) Kryterium merytoryczne: umiejętność rozwiązywania problemu dotyczącego
sytuacji szkolnej/przedszkolnej oraz umiejętność zaplanowania dnia dla dziecka
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

8.Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym równości
płci.
9. Osoba zatrudniona w charakterze ASPE bierze obowiązkowo udział w bezpłatnych
szkoleniach w formie zdalnej oraz wyjazdowej.

2. Zatrudnienie ASPE możliwe jest dopiero po odbyciu przez niego min. 50%
obowiązkowych szkoleń zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Grantodawcę.

 

 

 

 

§ 3.Postanowienia końcowe

1. Niniejszy dokument zawiera informacje udostepnione prxez Grantodawcę w ramach realizowanego projektu.
2. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane, przez Koordynatora projektuw porozumieniu z Grantodawcą w formie pisemnej i wchodzą w życie po zapoznaniu z nimi uczestników projektu.
3.Informacaje dotyczace Projektu „ASPE W GMINIE ANDRESPOL” dostępne są w placówkach oświatowych realizujących projet oraz na stronie
www.asystentspe.pl dotyczace Projektu grantowego „ Asystet Ucznia ze specjalnymi potrzebami Edukacyjnymi pilotaż”
 

 

Na zakończenie roku przedszkolnego pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom

za wspólnie spędzony czas oraz piękne kwiaty , czekoladki oraz pamiątki plastyczne od Pani Beaty Konefał - Trzaski.

Na wakacje życzymy Państwu dużo odpoczynku mile spędzonych chwil z całą rodziną oraz słonecznych dni.

Podaję Państwu link do sprawozdania finansowego za 2021 rok Samorządowego Przedszkola w Justynowie. 

https://www.bip.andrespol.pl/328,sprawozdania-finansowe-jednostek-budzetowych-i-instytucji-kultury-na-dzien-31-12-2021-r

W dniu 7 czerwca (wtorek) na terenie przedszkola odbędzie sie teatrzyk lalkowy w wykonaniu teatru

WidziMisię   pt. "Księżniczka na ziarnku grochu".

Bardzo dziękujemy Pani Dziewulskiej za gościnę w swoim domu i przeprowadzenie zajęć z ceramiki.

dziękujemy Państwu Eljasiewiczom ze poczęstunek PIZZĄ na Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy "nowych" Rodziców wraz z dziećmi na zebranie z Rodzicami i zajęcia adaptacyjne.

-  w dniu 27 czerwca godzina 16.00 zebranie tylko z Rodzicami i dyrektorem

- w dniach 28 i 29 czerwca godzina 17.00 zajęcia adaptacyjne z dziećmi i Rodzicami.

Dnia 9 czerwca od godziny 16.45  nauczycielka Katarzyna Panek będzie prowadziła indywidualne konsultacje z rodzicami dzieci z gr II od nazwisk zaczynających się na  A do Kr.

W dniu 13 czerwca od godz 16.45 do godziny 18.00  nauczycielka Wioletta Pawlik będzie  prowadziła indywidualne konsultacje  z rodzicami dzieci z grupy II od nazwisk zaczynających się na "Ks..." ( np. Kucharski) do końca alfabetu.

Jeszcze raz chciałam bardzo podziękować wszystkim Rodzicom za zaangażowanie się w pomoc przy organizacji Dnia Mamy i Taty smiley.

Przed nami wyczekiwany przez naszych wychowanków Dzień Dziecka. Jak tylko pozwoli nam słoneczko będziemy się bawić przez cały tydzień.

30 maja godzina 13.00 - zawody sportowe dla wszystkich dzieci z firmy Przedszkolandia

31 maja godzina 10.00 - zabawy cyrkowe z animatorami w tym niespodzianka - postać Kubusia Puchatka

01 czerwca godzina 10.00 - spotkanie i pokaz strażacki z jednostki OSP w Justynowie (ratownictwo, samochód). Na podwieczorek dzieci dostaną Pizza z firmy Da grasso oraz zakupione pamiątki z Rady Rodziców.

02 czerwca godzina 10.00 - dzieci z I grupy idą na wycieczkę pieszą do Państwa Dziewulskich w Justynowie na warsztaty z ceramiki ( lepienie z gliny, wypalanie w piecu, lakierowanie).

Dzieci z II grupy w tym dniu już tradycyjnie idą na lody do lodziarni w Justynowie (lody "mini" bardzo zdrożały, prosimy o przyniesienie dla dziecka 5 zł)

03 czerwca godzina 10.00  - dzieci z II grupy idą na warsztaty z ceramiki a Maluszki udadzą się do lodziarni na lody tu również prosimy o 5 zł.

  W dniu 31 maja od godziny 15.30  nauczycielka Beata Wrońska będzie prowadziła indywidualne konsultacje z rodzicami dzieci z grupy I. Zapraszamysmiley

Serdecznie zapraszamy rodziców na uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty 

w dniu 20.05 (piątek) w godzinach od 13.00 do 15.00.   Mile widziany poczęstunek 

dla wszystkich w postaci kawałka ciasta, owoców czy soków. 

Informujemy Państwa, że w dniu 5 maja na terenie przedszkola odbędzie się sesja zdjęciowa w stroju "Kucharza"

Natomiast 9 maja jedziemy na wycieczkę autokarową do Konarzewa koszt zajęć edukacyjnych 

"Od ziarenka do bochenka" to 30 zł od dziecka. Podaną kwotę prosimy wpłacać do nauczycielki danej grupy.

Przejazd autokarem będziemy opłacać z Rady Rodziców. 

W dniu 27 kwietnia dzieci pojadą autokarem do Baśniowej Kawiarenki na przedstawienie 

pt. Ada i Kosmitek. Opłaty za bilet w kwocie 23 zł prosimy wpłacać do nauczycielek. Koszt autokaru 

będzie opłacony z Rady Rodziców.

9 maja planujemy wycieczkę do Konarzewa z zajęciami edukacyjnymi "Od ziarenka do bochenka" 

Zdrowych,ciepłych i spokojnych 

Świąt Wielkiej Nocy

oraz smacznego jajka i wesołego zajączka

życzą

pracownicy Samorządowego Przedszkola w Justynowie.

Drodzy Państwo dla naszego wspólnego dobra w dalszym ciągu proszę o przedstrzeganie zasad bezpieczeństwa zdrowotnego:

- noszenia maseczek na terenie przedszkola

- wchodzenie do szatni po dwie osoby

- przyprowadzaniu dziecka zdrowego bez objawów infekcji

- przypominaniu dzieciom o myciu rąk przed wejściem do sali.   Dziękuje dyrektor Beata Nowak

Cieszymy się, że po długotrwałych infekcjach dzieci wracają do przedszkola. 

Od paru dni do wspólnych zabaw w przedszkolu dołączyły dziewczynki z Ukrainy.

W dniu 23 marca będą odrabiane zaległe zajęcia z Kangurkiem a 24 w czwartek na terenie przedszkola

odbędzie sie przedstawienie teatralne  pod tytułem "Konik Garbusek".

Chętnych rodziców zapraszamy do udziału w Głośnym Czytaniu - ogłoszenie na drzwiach przedszkola.

Drodzy Rodzice.

-  Rodzice dzieci z rocznika 2016 i 2017, którzy chcą zapisać dziecko do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Justynowie do końca marca 2022 r. wypisują  wniosek ściągnięty ze strony internetowej Szkoły Podstawowej w Justynowie i tam  go składają. 

-  Rodzice dzieci z rocznika 2018 i 2017, którzy wyrażają chęć  pozostania w Samorządowym Przedszkolu w Justynowie do 05.03.2022 r. piszą deklarację potwierdzejącą wole korzystania z opieki  przedszkolnej i składaję do dyrektora przedszkola. Deklarację Rodzice otrzymają  01.03.2022 r. w przedszkolu.

-  Rodziców dzieci nowych z rocznika 2019 i 2018 zapraszam do zakładki " Rodzice- Zasady rekrutacji"  tam proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji  wydrukowaniem i podpisaniem odpowiednich pism. Dla wszystkich Rodziców jest Klauzula informacyjna, Wniosek i  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenia według potrzeby.   

                                                                    W razie pytań proszę dzwonić do przedszkola.  Dyrektor Beata Nowak

Wszystkie dzieci, których rdzice zostali  telefonicznie poinformowani o kwarantannie dnia 08.02, mają przedłużoną kwrantannę do piątku 11.02. włącznie.

 Z powodu kwarantanny części dzieci z gr I i gr II, bal karnawałowy przełożny jest na 24.02.

W związku z niską frekwencją dzieci w grupie II oraz brakiem personelu w grupie I nagrywanie

występu dzieci na Dzień Babci i Dziadka odbędzie sie w innym terminie.

Drogie Babcie i drodzy Dziadkowie z okazji Waszego Święta życzymy dużo zdrowia, 

samych pogodnych dni oraz dumy i radości każdą spędzoną chwilą z wnukami.

Nagranie z uroczystości Babci i Dziadka odbędzie się 27 stycznia,

prosimy w tym dniu o odświętne ubranie dzieci.

Warsztaty mydlarskie dla maluszków odbędą się w późniejszym terminie. Przepraszamy.

W tym roku dyżur będzie w naszym przedszkolu w miesiącu lipcu.

 

Drodzy Rodzice, bardzo dziękujemy za upominki świąteczne świece i miodek oraz piękne aniołki które były świąteczną dekoracją na korytarzach przedszkola.

W nagrodę za wykonanie aniołka dzieci otrzymały książeczki do malowania, czytania  lub przyklejania naklejek,  zakupionych przez Radę Rodziców.

Z powodu choroby nauczycielki, przez trzy tygodnie dzieci nie miały zająć z Logopedii. Zajęcia zostaną wznowione we wtorek 11 stycznia.

W dniu 3 stycznia nie odbyły się zajęcia sportowe z kangurkiem, będą odrabiane 5 w środę.

Na Dzień Babci i Dziadka, dzieci na warsztatach plastycznych będą wykonywały pachnące mydełka. Średniaki z II grupy 12 stycznia, maluszki z I grupy 19 stycznia. Firma ciągle zmienia terminy.

Nagranie fimu z występu dzieci na Dzień Babci planujemy na 27 stycznia. 

 

Przesyłamy Państwu link z filmikami z występu świątecznego dzieci. Prosimy o szybkie przegranie na swój komputer. Miłego odbioru.

Maluszki https://we.tl/t-WitDmX6i8h

Średniaczki  https://we.tl/t-lq5EI07Bd0

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,

oraz optymizmu w połączeniu z ciepłem rodzinnym. 

W nadchodzącym Nowym Roku 2022 satysfakcji i dumy z dzieci

oraz osobistych sukcesów zawodowych

życzy dyrektor i personel przedszkola.  

W związku z licznymi telefonami od Państwa, wyjaśniam że w okresie między Świętami a Nowym Rokiem

przedszkole pracuje bez zmian.

Drodzy Rodzice. 

Nadeszła zima, prosimy ubierać dzieci w szaliki i rękawiczki (najlepiej z jednym palcem). Jak będzie śnieg każde dzieko musi mieć na zmianę dodatkowe spodnie, rękawiczki i skarpetki. Odpowiednie buty.

W dniu 17 grudnia dzieci obejrzą na terenie przedszkola przedstawienie z teatru WidziMisię pt. Zimowa opowieść.

W tym dniu dzieci odwiedzi Mikołaj z prezentami zakupionymi przez Radę Rodziców. Będą też wykonywane zdjęcia grupowe z Mikołajem dla każdego dziecka.

Prosimy o świąteczne stroje.

Zapraszamy dzieci z grupy II Biedronek na zaległy Bal Pani Jesieni, który odbędzie się 18.11 w czwartek.

Prosimy rodziców o przygotowanie strojów owoców, warzyw, leśnych zwierzątek lub grzybków.

Prosimy  w ciągu trzech dni pościągać sobie z linku na swój komputer filmiki z Pasowania.

W dniu 17.11.( środa) odbędzie się zapowiadany wcześniej teatrzyk kukiełkowy z teatry WidziMisię pt Piotruś Pan. Opłata z Rady Rodziców.

Download link
https://wetransfer.com/downloads/fcbbf2a314c4da2096ef197f47458e7320211110012504/f3862965a7106d5b8e19d06cd1fe828620211110012504/ae64a7

Z przykrością informujemy Państwa, że od miesiąca listopada Pani z języka angielskiego zrezygnowała z pracy w naszym przedszkolu. 

Wyjątkowo w dniu 08.11. nie będzie zająć sportowych z Kangurkiem będą odrobione 17.11. środa. 

 09.11. nie będzie zajęć z logopedii Pani Ula jest na urlopie.  Prosimy o wpisanie na listę wywieszoną na drzwiach tych dzieci które będą obecne 12.11. (piątek).

Zapisana ilość dzieci ułatwi  zrobienie zakupów Panu intendentowi. Ze względu na bezpieczeństwo pracowników, prosimy nie wchodzić na teren przedszkola.

Dzieci będą odbierane i wydawane  przez dyżurującego pracownika.  W celach zdrowotnych oraz z potrzeby wietrzenia klas będziemy każdego dnia wychodzić na spacer,

prosimy o stosowne ubieranie dzieci.

Dla dziewczynek w rajstopach muszą być w szatni getry,  na codzień obowiązkowo podkoszulki pod bluzkami oraz szalik i czapka.   Dziękujemy.

Drodzy Państwo, rozumiem że się niepokoicie obecną sytuacją. Chcę wyjaśnić jak wygląda kolejność zdarzeń gdy jest zakażone dziecko przedszkolne. 

Zgłaszając dziecko na testy przeciw wirusowi Covid, wynik dodatni przechodzi automatycznie do systemu Sanepidu.

Rodzic ma obowiązek zadzwonić i powiadomić dyrektora o wyniku dziecka lub zrobi to Sanepid. Wówczas to Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny razem z dyrektorem ustalają kto w danym dniu miał kontakt z osobą zarażaoną.

 Z sanepidu wychodzi decyzja o przejściu dzieci  i osób z personelu (nie zaszczepionych)  na kwarantannę. Organ Prowadzący wydaje pozwolenie na pracę zdalną nauczycieli.

W czesie nieobecności dzieci w przedszkolu wszystko zostało ponownie zdezynfekowane, wyprane a pomieszczenia wywietrzone.  

Życzmy sobie zdrowia i powrotu do normalności.  Zapraszam w poniedziałek 8 listopada wszystkie zdrowe dzieci do przedszkola.   Beata Nowak                                      

Drodzy Państwo w dniu wczorajszym w godzinach popłudniowych otrzymałam informację o kolejnym zakażonym dziecku wirusem Sars-Cov-2. W dniu 26.10 ziecko to miało kontakt ze wszystkimi dziećmi z przedszkola. 

W związku z tym dzieci z grupy II średniaczków oraz dzieci z grupy I maluszków od 29.10 do 05.11 br. mają okes kwarantanny. Przechodzimy na kształcenie na odległość,

zapraszamy do korzystania ze strony internetowej przedszkola.

Prosimy rodziców dzieci 5 letnich o odebranie książek do nauki w dniu dzisiejszym (tj 29 lub we wtorek 02.) do godziny 16.30.

Zadania do pracy w książkach będą podawane w kolejnych dniach przez nauczycielki na stronie www.           Dyrektor Beata Nowak

Komunikat sanepidu dla jednej i drugiej grupy: 

Komunikat dla grupy 2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325 z późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie do dnia 05.11.2021r,  w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy 2 oraz pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniu: 26.10.2021r w przedszkolu Samorządowym  w Justynowie ul. Kasprzaka 18.


Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi informuje, iż osoby zaszczepione podwójną dawką szczepionek firm: BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca minimum 14 dni po drugiej dawce oraz jedną dawką szczepionki Johnson & Johnson minimum 14 dni po zaszczepieniu, a także ozdrowieńcy do pół roku od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku obecności SARS-CoV-2, nie będą poddane kwarantannie po weryfikacji szczepień w systemie teleinformatycznym.

Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Komunikat dla grupy 1

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325 z późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 28.10.2021r. do dnia 05.11.2021r,  w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy 1 oraz pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniu: 26.10.2021r w przedszkolu Samorządowym  w Justynowie ul. Kasprzaka 18.


Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi informuje, iż osoby zaszczepione podwójną dawką szczepionek firm: BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca minimum 14 dni po drugiej dawce oraz jedną dawką szczepionki Johnson & Johnson minimum 14 dni po zaszczepieniu, a także ozdrowieńcy do pół roku od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku obecności SARS-CoV-2, nie będą poddane kwarantannie po weryfikacji szczepień w systemie teleinformatycznym.

Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.


Informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi z siedzibami  ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź i ul.Pomorska 96 ,91-402 Łódź  jest administratorem danych osobowych. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Łodzi informuje, iż przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem http://www.psselodz.pl/ lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

 

W związku z zakażonym dzieckiem Sars-Cov-2 w drugiej grupie u średniaczków,

dzieci obecne w przedszkolu w piątek 22.10 br.  przebywają od 27.10 do 01.11 na kwarantannie.

W związku z tym dzisiejszy teatrzyk zostaje odwołany i odbędzie się w innym terminie.

Dzieci z grupy pierwszej będą jutro miały Bal Pani Jesieni, z grupy drugiej w przyszłym tygodniu 04.11 br. 

Komunikat z sanepidu:

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325 z późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 27.10.2021r. do dnia 01.11.2021r,  w miejscu zamieszkania dzieciom z grupy 2 oraz pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniu: 22.10.2021r w przedszkolu Samorządowym  w Justynowie ul. Kasprzaka 18.


Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi informuje, iż osoby zaszczepione podwójną dawką szczepionek firm: BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca minimum 14 dni po drugiej dawce oraz jedną dawką szczepionki Johnson & Johnson minimum 14 dni po zaszczepieniu, a także ozdrowieńcy do pół roku od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku obecności SARS-CoV-2, nie będą poddane kwarantannie po weryfikacji szczepień w systemie teleinformatycznym.

Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Potwierdzamy, że uroczystość Pasowania na Przedszkolaka Malucha i Średniaka odbędzie się w czwartek 21 października.

Pasowanie będzie nagrywane a film zamieścimy na stronie internetowej przedszkola. 

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom w tym Radzie Rodziców  za pyszną herbatkę, słodycze i piękne kwiaty z okazji Dnia Edukacji.

W dniu 28 października odbędzie się Bal Pani Jesieni. Prosimy rodziców o przygotowanie strojów w postaci skrzatów, zwierzątek, grzybków leśnych lub warzyw i owoców.

Przypominamy o konkursie Złota Polska Jesień, prace zbieramy do końca października.

27 października na terenie przedszkola dzieci zobaczą teatrzyk kukiełkowy "Piotruś Pan" w wykonaniu teatru WidziMisię.

Ze względu na zapowiadany deszcz w dniu jutrzejszym zajęcia z alpakami przeniesione są na piątek 08.10.

Informujemy, że w dniu 6 października na ternie ogrodu przedszkolnego odbędą się zajęcia edukacyjne

z alpakami. Koszt spotkania ze zwierzętami to 10 zł od dziecka, pieniążki prosimy wpłacać do nauczycieli.

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym "Złota Polska Jesień". Celem konkursu jest

spędzenie z dziećmi wolnego czasu na powietrzu podczas gromadzenia jesiennych materiałów przyrodniczych oraz

na wspólnym wykonaniu w domu prac plastycznych o dowolnej technice. Prace przynosimy do przedszkola do końca października.

Będą dyplomy i nagrody.

Przedstawiam Państwu sprawozdanie z wydatków Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny oraz po spotkaniu z nowymi Przedstawicielami zaplanowane wydatki na nowy rok szkolny.

Rodzice, którzy nie przegrali filmu z uroczystości Dnia Mamy i Taty mogą przynieść swojego penrive do dyrektora i przegrać. Serdecznie zapraszam.

W poniedziałek 27 września jedziemy do leśniczówki do lasu w Janówce na ścieżkę edukacyjną, w programie spotakanie z leśniczym i pieczenie kiełbasek. Prosimy o stosowne ubranie dziecka.

Sprawozdanie finansowe z działalności Rady Rodziców za rok szkony 2020/2021

Saldo początkowe na rok szkolny 2020/2021 – 1373,32 zł.

Przychody - 6530,00 zł.

Wydatki - 5519,20 zł.

Pozostało na rok szkoly 2021/2022 – 2384,12 zł

Wydatki dotyczyły:

- Transport autokarem na wycieczkę do Konarzewa

- Transport autokarem na wycieczkę na ścieżkę edukacyjną do Janówki

- Zakup zabawek na Mikołaja

- Zakup ręczników papierowych

- Opłata za przewóz kuligiem – saniami

- Zajęcia rytmiczno taneczne za jeden miesiąc

- Upominki dla dzieci na zakończenie roku

- Opłata za koncert ekologiczny

- Opłata za dwa przedstawienia teatralne

- Płyty DVD i koperty na zdjęcia dla rodziców

- Kwiaty dla personelu na Dzień Edukacji i Zakończenie Roku

Plany wydatków na rok 2021 ustalony przez Przedstawicieli Rady Rodziców

- Zakup szpadli i wiaderek do prac porządkowych dla dzieci – prace w ogrodzie IX

- Zakup ziemii na górkę do ogrodu IX

- Opłaty za teatrzyki na terenie przedszkola 2x X, XII

- Autokar na wycieczkę do Janówki – Powitanie Jesieni, spotkanie z leśniczym IX

- Upominki na Mikołaja XII

 

 

Prosimy Rodziców, którzy nie byli na zebraniu o pilne pobranie od nauczycieli, wypisanie i podpisanie następujących druków - 

-   Informacje dotyczące zasad korzystania z przedszkola z podaniem godzin pobytu dziecka. 

 -  Upoważnień osób do odbioru dziecka z przedszkola.

Przedszkole nie ubezpiecza dzieci od NNW, Rodzice robią to we własnym zakresie. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie (w tym roku wynosi 9 zł za dzień) Rodzice dokonują dopiero po otrzymaniu pisemnej informacji od Pana intendenta. Opłaty prosimy dokonywać zawsze do 15 każdego miesiąca na podany nr konta.  Za wrzesień płacimy w październiku. Wszystkie nieobecności dziecka będą wg dziennika odliczane. Na zebraniu ustalona została kwota na Radę Rodziców 20 zł. za miesiąc. Prosimy o wpłaty  za I półrocze tj. za 5 miesięcy. Wpłaty są dobrowolne, dokonujemy je na konto Rady Rodziców (nr konta podany jest w zakładce -rodzice-).  Opłaty za książki dla 5 latków i karty do obserwacji oraz przybory plastyczne prosimy regulować z nauczycielami.

21 września w Dzień Przedszkolaka na terenie ogródka odbędą się zabawy integracyjne z szukaniem i pieczeniem ziemniaków.

Na początku października  odbędzie się Bal Pani Jesieni będziemy prosić o przygotowanie strojów na przebranie ( leśne dary grzybki, leśne zwierzątka , owoce, warzywa itp. ).

Jeszcze we wrześniu jedziemy na wycieczkę autokarową do Janówki, na ścieżkę edukacyjną.  Autokar będzie opłacony z Rady Rodziców. 

Pasowanie na Przedszkolaka Malucha i Średniaka planujemy na dzień 14 lub 21 października .  

Od 16 września w każdy czwartek dla wszystkich dzieci będą zajęcia taneczno - rytmiczne z panią Klaudią, natomiast zajęcia sportowe z Kangurkiem dla zapisanych dzieci zaczną się po 20 września. Zapisy tylko on-line przedszkoliada.pl.  W każdy wtorek od rana  będą zajęcia z języka angielskiego a po 13.00 terapia logopedyczna. Dzieci wskazane na zajęcia logopedyczne przynoszą zeszyty 16 kartkowe. Jest wielka prośba ze strony Rodziców i Rady Pedagogicznej o nieprzyprowadzanie do przedszkola dzieci przeziębionych z kaszlem i katarem.  W dalszym ciągu pomagamy chorej Nadii  i zbieramy plastikowe nakrętki po napojach, kosmetykach, chemii. Nakrętki wrzucamy do pudełka wystawionego przed wejściem do przedszkola. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

Drodzy Rodzice zapraszamy na zebranie organizacyjne 

 w dniu 8 września 2021 r. tj środa na godzinę 17.00.

prosimy o zabranie długopisów i nr PESEL dziecka i rodzców. Zebrania będą odzielnie w każdej grupie.

Do jednego dziecka przychodzi jeden rodzic. Prosimy o przyjście w maseczkach a przed wejściem do sal o założenie ochraniaczy

lub własnych pantofli- mamy wycyklinowane i wylakierowane podłogi.

Witam Państwa serdecznie.

W dalszym ciagu obowiązują nas przepisy Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020r.  Wszyscy chcemy  czuć się bezpiecznie i być zdrowi. Prosimy aby każdy z Państwa przed wejściem do przedszkola koniecznie dezynfekował ręce i miał założoną maseczkę. Do przedszkola wchodzimy po dwie osoby, każda ze swoim dzieckiem, pozostali rodzice czekają pod drzwiami.  Dzieci każdego dnia będą miały mierzoną temperaturę, powyżej 37,5 stopni dziecko będzie musiało wrócić z rodzicem do domu. Dzieci z grupy średniaczków przebierają się na dole i same wchodzą na górę do swojej klasy. Maluszki po rozebraniu się przekazywane są nauczycielowi w klasie na dole.  W klasach pochowane są pluszaki i dywan. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do przedszkola żadnych zabawek. Po obiedzie dzieci będą odpoczywały na karimatach słuchając czytanych bajek lub muzyki relaksacyjnej. Jeśli tylko bedą odpowiednie warunki pogodowe będziemy często przebywać na terenie ogodu przedszkolnego lub na spacerze. Prsimy rodziców o stosowne ubieranie dzieci (najlepiej na cebulkę) i koniecznie w szatni w worku muszą być przygotowane ubrania na zmianę. Prosimy  maluszkom podpisać buty na zmianę.  Klasy będą często wietrzone, dzieci w tym czasie będą przebywały na korytarzu. Pracujemy w tych samych godzinach od 7.00  do 17.00. Dzieci przyprowadzamy w godzinach od 7.00 do 8.30.  natomiast odbieramy od 15.00 do 17.00. W okresie  pierwszych dwóch tygodni "nowe" maluszki można odbierać wcześniej tj. po obiedzie o godzinie 13.00. Każdego dnia po wyjściu dzieci z przedszkola pomieszczenia będą dodatkowo wietrzone a przedmioty dotykowe sprzęt i zabawki dezynfekowane. Zaraz w pierwszym tygodniu dostaniecie Państwo informację kiedy odbędzie się pierwsze zebranie. Opłaty za przedszkole bedą dopiero w październiku.

                                                                                                                                                        Pozdrawiam  Beata Nowak

Drodzy Rodzice.

Mamy koniec Roku Przedszkolnego z tej okazji  życzymy Państwu dużo wypoczynku, słoneczka, miłego i bezpiecznego pobytu na wakacjach.

Czekamy na pocztówki z miejsc wakacyjnych. Kto jeszcze z Państwa nie pozabierał butów i ubranek na zmianę swojego dziecka to bardzo prosimy podjechać.

Są jeszcze osoby, które nie odebrały pamiątkowych zdjęć nagranych na płycie.  Do 15 lipca prosimy uregulować opłaty za przedszkole.

Podajemy tak długo wyczekiwany link z filmikami i zdjęciami z Dnia Mamy i Taty. Czekamy na Was we wrześniu .

 

  https://we.tl/t-3uvo4dS2pZ   link dla maluszków i  link dla średniaczków

https://we.tl/t-dGJ3GCexIF - zdjęcia maluszków i średniaczków

 

Zapraszam wszystkich "Nowych" Rodziców wraz z dziećmi na spotkanie adaptacyjne z Dyrektorem Przedszkola w dniu 23 czerwca (środa) na godzinę 17.00. Spotkanie odbędzie się w ogrodzie.

Nasze plany na czerwiec:

1. Na poniedziałek 14 czerwca prosimy ubrać dzieci na sportowo - spodenki i zakryte buty. Odbędzie się trening biegowy dla wszystkich dzieci.

2. 16 czerwca na terenie przedszkola odbędzie się przedstawienie z teatru WidziMisie pt. "Trzy Świnki". Opłata z Rady Rodziców

3. 18 czerwca otrzymacie Państwo karty pracy swoich dzieci z obserwacji wstępnych i końcowych prowadzonych przez nauczycielki. Są dla Państwa.

4. W najbliższym czasie będą prowadzone konsultacje indywidualne dla Rodziców potrzebujących rozmowy z nauczycielem. Zapraszamy na I piętro w dniach:

21 czerwca godzina 17.00 nauczycielka Beata Wrońska,

28 czerwca godzina 17.00 nauczycielka Wioletta Pawlik

28 czerwca godzina 16.00 nauczycielak Katarzyna Panek

Pracujemy do końca miesiąca tj 30 czerwca, bardzo prosimy o zwrot wypełnionej karty zgłoszeń dziecka na dyżur.  Pod koniec miesiąca zamieścimy na stronie 

link z występów dzieci na Dzień Mamy i Taty. Otrzymacie też Państwo płyty pamiątkowe ze zdjęciam z życia przedszkola. Bardzo dużo osób jeszcze nie dokonało

wpłaty na Radę Rodziców.    Na początku lipca otrzymają Państwo powiadomienie SMS o kwocie do zapłaty za przedszkole za miesiąc czerwiec. Życzymy Państwu słonecznych i bezpiecznych wakacji.

W związku z obowiązkiem opublikowania rocznego sprawozdania finansowego przedszkola za rok 2020

przesyłam Pańswu link. Dyrektor Beata Nowak

https://www.bip.andrespol.pl/262,sprawozdanie-finansowe-jednostek-budzetowych-i-instytucji-kultury-na-dzien-31-12-2020

W związku z brakiem zgłoszeń Rodziców i zapisów na listę na dzień 05.06 informujemy, że Przedszkole w tym dniu będzie nieczynne.

 

Zaplanowane występy dzieci na czwartek 27 maja odbędą się tylko w grupie I u maluszków. Z powodu niskiej frekwencji w grupie średniaczków

nagrywanie przedstawienia - bajki i piosenek planujemy przełożyć na 2 czerwca w środę ( zobaczymy ile będzie dzieci).

Zabawy sportowe na Dzień Dziecka w poniedziałek i we wtorek wycieczka do stajni  jest aktualna. W celu ustalenia ilości posiłków proszę o przemyślenie

i zgłoszenie do dyrektora, kto z Państwa  będzie potrzebował przyprowadzić dziecko do przedszkola po święcie Bożego Ciała w piątek 4 czerwca.

Zapisy będą udostępnione na drzwiach przedszkola. Dziękuję.

 

Drodzy Rodzice oto nasze plany na maj:

W poniedziałek 17 maja nie było zajęć z Kangurkiem ale odbyły się dzisiaj tj. 19 w środę.  Na jutro 20.05 planujemy teatrzyk kukiełkowy 

w wykonaniu aktorów z teatru WidziMisię pt Leśny Żuczek".  Występy dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty będziemy nagrywać 27 w czwartek, 

o strojach na przebranie nauczycielki poinformują w ogłoszeniu na drzwiach przedszkola.  Dzień Dziecka zaczniemy od zabaw sportowych 31 maja 

a zakończymy 1 czerwca wycieczką do stajni  "Zielony Konik"  w Borowej.  Dzieci zamiast na koniec roku pamiątki otrzymają na Dzień Dziecka  po rozgrywkach sportowych. 

Upominki zostaną ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki. Kończymy zapisy na dyżur w lipcu do Przedszkola przy Szkole. 

Zapisanych jest już 26 osób (planujemy dwie grupy) pozostałe 25 dzieci będzie z Przedszkola przy Szkole. Wywieszona lista rezerwowa będzie

w zastępstwie za te osoby co zrezygnują. 

 

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do skorzystania z wykazu materiałów edukacyjnych przygotowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zawiera on publikacje i poradniki wspomagające nauczycieli oraz rodziców. Materiały te będą pomocne w pracy z dziećmi i młodzieżą po długotrwałym okresie nauki zdalnej. 

Znajdą je Państwo na stronie 

https://drive.google.com/drive/folders/1QR3tdGsj52H3rRlQXpOTYHjo9AMJEWjz?usp=sharing

Od 04.05. bedą już pracowały dwie grupy, zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola. smiley

Owsiki

Drodzy Rodzice, prosimy o dokładne przeczytanie poniższego tekstu. 
Jeśli ktoś z Państwa zauważy objawy  owsicy u swojego dziecka należy skontaktować się z lekarzem pediatrą i powiadomić przedszkole.

Owsica to choroba wywołana przez pasożyty - owsiki ludzkie, które najczęściej dostają się do organizmu przez połknięcie jaj lub inny kontakt z nimi. Źródłem zarażenia owsikami są wyłącznie ludzie. Zarażenie szerzy się bardzo łatwo drogą pokarmową, np. przez skażone ręce lub pokarm. O owsikach mówi się najczęściej w aspekcie dzieci w żłobkach i przedszkolach, bo to one są najbardziej narażone na ryzyko zarażenia. Dlaczego? Przyczyną jest oczywiście zbyt niski poziom wiedzy dotyczący prawidłowej higieny, wkładanie przedmiotów lub brudnych rąk do buzi. Wystarczy, by jedno z dzieci w grupie borykało się z problemem owsików, a wszystkie maluchy mogą się bardzo szybko zarazić, a następnie zarazić swoich domowników.
Jajeczka owsików utrzymują zdolność do zakażania przez około 4 tygodnie, a przedostają się do organizmu zdrowego osobnika przez jego kontakt z osobą, która dotykała np. swojego odbytu i w ten sposób na jej dłonie przedostały się jajeczka. Źródłem zakażenia owsikami może być także kontakt z bielizną lub ręcznikiem osoby chorej, chociaż równie prawdopodobne jest, że jaja owsika znajdą się także na pościeli, desce sedesowej, wannie. Jajami owsików mogą być skażone także produkty spożywcze.

Bezpośredni kontakt z jajami to nie jedyny sposób na zarażenie. Owsicą zarazić można się także drogą kropelkową. Jaja są bardzo małe i lekkie, przez co unoszą się w powietrzu. Wówczas osiadają np. na kurzu, który jest wdychany przez człowieka. Dorosłe robaki żyją  ok. 3 miesięcy, ale z powodu samo rozmnażania problem może utrzymywać się znacznie dłużej. 
Wśród objawów owsików, które mogą świadczyć o zakażeniu najbardziej charakterystyczne jest uporczywe swędzenie w okolicach odbytu. Jest ono spowodowane tym, że samice wędrują na zewnątrz, aby złożyć jaja. Swędzenie dokucza dzieciom zazwyczaj wieczorem i nocą, przez co może prowadzić do problemów z zasypianiem lub bezsennością.
Nie należy bagatelizować niepokojących objawów. Niestety, nieleczona owsica może wywoływać wiele komplikacji, wśród których najczęściej wymienia się:
•    problemy z koncentracją, co pociąga ze sobą problemy z nauką, zapamiętywaniem,
•    zaburzenia snu,
•    u dziewczynek – zapalenie żeńskich narządów płciowych,
•    zapalenie jelita grubego,
•    zapalenie wyrostka robaczkowego,
•    zapalenie skóry (wywołane ciągłym drapaniem okolic odbytu),
•    utrata masy ciała.
•    utrata apetytu, 
•    bóle brzucha, biegunki oraz bóle głowy
•    spadek masy ciała, 
•    czasem zdarza się nietrzymanie moczu w nocy
•    zgrzytanie  zębami,
•    bladość skóry, 
•    podkrążone oczy. 

Pediatra, na podstawie opisu objawów, zleci wykonanie wymazu z okolic odbytu lub badanie kału. Na podstawie których stwierdzi, czy w organizmie malucha znajdują się jaja pasożyta. 
Leczenie owsików w zasadzie nie jest bardzo skomplikowane i polega głównie na przyjmowaniu odpowiednich leków i przestrzeganiu higieny osobistej oraz otoczenia. Niezależnie od wieku leki zazwyczaj przyjmuje się jednorazowo – pojedyncza dawka leku przeciwpasożytniczego, dostępnego na receptę.
Czasem trzeba powtórzyć leczenie po 2 tygodniach ze względu na nawroty inwazji robaków. Takie powtórzenie dawki leku ma na celu całkowite wyeliminowanie wszystkich pasożytów. Należy podkreślić, że jeśli owsiki stwierdzono u dziecka, wówczas cała rodzina powinna zostać poddana terapii farmakologicznej, aby uniknąć wzajemnego zarażania się.

Bardzo ważne w leczeniu owsików są również czynności związane z usunięciem z otoczenia człowieka źródeł ponownego zarażenia. Należy zatem w dniu leczenia koniecznie bardzo dokładnie wysprzątać całe mieszkanie, zmienić i uprać, a nawet wygotować bieliznę osobistą, pościel, ręczniki, a następnie uprasować gorącym żelazkiem.
Czynności te są niezbędne, aby pozbyć się jaj pasożytów. Należy także zająć się zabawkami dziecka, na których mogą znajdować się jaja owsików. Jeśli dziecko włoży do ust skażoną jajami pasożyta zabawkę lub dłonie, w których trzymało zabawkę, może dojść do ponownego zakażenia. Ważna jest też higiena otoczenia. Należy codziennie sprzątać mieszkanie, aby usunąć kurz, z którym mogą unosić się jaja owsików. Ponadto trzeba codziennie zmieniać bieliznę osobistą, pościel i ręczniki, codziennie rano brać prysznic lub podmywać okolice odbytu ciepłą wodą z mydłem. Nie należy także zapomnieć o krótkim przycięciu paznokci.
Profilaktyka
Szczególnie ważne w zapobieganiu owsicy jest właśnie dokładne mycie rąk - rano po wstaniu, po wizycie w toalecie, przed jedzeniem. Regularna higiena osobista utrzymuje nasz organizm z dala od jajeczek owsików.
Zapobieganie owsicy to przede wszystkim:
1.    ścisłe, rygorystyczne przestrzeganie higieny osobistej, zwłaszcza u dzieci,
2.    częste mycie rąk, przede wszystkim przed każdym posiłkiem, po wyjściu z ubikacji, dotykaniu okolicy krocza itd.,
3.    przestrzeganie dokładnego mycia jarzyn i owoców przed jedzeniem,
4.    obcinanie krótko paznokci u dzieci,
5.    zmiana bielizny dziennej na nocną wieczorem przed spaniem,
6.    skuteczne zwalczanie znanych źródeł zarażenia,
7.    okresowe badania parazytologiczne w kierunku owsicy,
8.    częsta, regularna zmiana bielizny,
9.    osobne łóżko,
10.  częsta wymiana piasku w piaskownicy,

Zainteresowanych odsyłamy również do stron:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Owsica
https://www.bezowsikow.pl/o-owsicy/owcica-co-to-jest-i-skad-sie-bierze.html
https://lekarzebezkolejki.pl/blog/owsiki-ludzkie-skad-sie-biora-i-jak-sie-ich-pozbyc/w-1007

Drodzy Państwo od poniedziałku 26 kwietnia będą pracowały tylko dwie nauczycielki.

W związku z tym możemy otworzyć tylko jedną grupę dla 25 dzieci. Bardzo prosimy

aby rodzice, którzy mają taką możliwość pozostawili jeszcze dziecko w domu.

Pisemne wyniki postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Justynowie w postaci listy dzieci

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną podane 19 kwietnia na terenie przedszkola (drzwi wejściowe).

Pisemne oświadczenie o potwierdzeniu woli przyjęcia do przedszkola przez rodziców dzieci przyjętych odbędzie się

w drugim terminie po 24 czerwca. O możliwości odbycia sią zajęć adaptacyjnych powiadomimy Państwa telefonicznie.

Dzieci niezakwalifikowane będą pokierowane do innego przedszkola na terenie Gminy Andrespol.

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu - 50

Liczba złożonych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - 37

Liczba wolnych miejsc -13

Liczba dzici niezakwalifikowanych - 11

Witam serdecznie, z przykrością informuję że z powodu choroby na Covid 19 oraz kwarantannę większości pracowników

od 19 do 24 kwietnia zajęcia wychowawczo - edukacyjne na terenie przedszkola zostały przez sanepid  zawieszone.

W dalszym ciągu będą prowadzone zajęcia zdalne zamieszczane codziennie na stronie internetowej.

 

Drodzy Rodzice i drogie dzieci czas spotkania z Waszymi kolegami i Paniami został o jeden tydzień wydłużony do 16.04.

Dbajcie o siebie, o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Korzystajcie z propozycji zabaw i ciekawych zajęć do nauki w domu.

Serdecznie Was pozdrawiamy i życzymy dużo wiosennego słoneczka i zabaw na powietrzu.

Zdrowych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

smacznego jajka i wesołego zajączka

życzą pracownicy z Przedszkola im Kubusia Puchatka

Drodzy Państwo informujemy, że od 29 marca do 9 kwietnia 2021 r. przechodzimy na zdalne nauczanie. 

Zapraszamy każdego dnia do korzystania ze strony internetowej i pobierania materiałów do pracy z dzieckiem w domu.

Przedszkole prowadzi w tym czasie dyżur dla dzieci osób ze służb zaangażowanych w walkę z koronawirusem.

Dziękujemy za konkursowe Pisanki jajka malowane.... i świąteczne życzenia.

Czekamy na nowe filmiki z konkursu Mój zawód i mamy nadzieję ża za dwa tygodnie będziemy wspólnie je oglądać. smiley

       Serdecznie zapraszamy rodziców do udziału w konkursie „Mój zawód”. Celem konkursu jest w ramach preorientacji zawodowej przekazanie dzieciom informacji o ciekawych zawodach.

Prosimy rodziców o nagranie na USB lub przesłanie na przedszkolną pocztę email krótkiego filmu ze swoim udziałem przedstawiającego zawód jaki Państwo wykonujecie. (dzieci będą przeszczęśliwe oglądając swoich rodziców w telewizorze)

Konkurs trwa do 9 kwietnia 2021r. Urządzenia USB zostaną Państwu oddane po przegraniu przez nas filmów do komputera. Przewidziane ciekawe nagrody! (podpisane pendrive prosimy przekazywać nauczycielkom). Dziękujemy.  Uśmiechnięta twarz bez wypełnienia      

Drodzy Państwo od 08.03 do końca miesiąca trwają zapisy do Przedszkoli. Rodzice dzieci 5 letnich z rocznika 2016

zapisują dzieci do Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Justynowie. Nowych rodziców dzieci  3 i 4 letnich z rocznika

2017 i 2018 zapraszam na odzielną stronę do zakładki RODZICE - ZASADY REKRUTACJI.

Z ogromną radością informuję Państwa, że od 05.03 w każdy piątek będą odbywały się zajęcia z języka angielskiego.

Przypominam o zajęciach sportowych z Kangurkiem w poniedziałek, terapii logopedycznej w środę i zajęciach rytmiczno - tanecznych w czwartek.

W tym roku szkolnym dyżur wakacyjny będzie w lipcu w Przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Justynowie. Zapisy na dyżur będą w maju.

W dniu 9 lutego planujemy wycieczkę autokarową  do leśniczówki w Janówce. Wycieczka pod hasłem

"Dokarmamy leśne zwierzęta w okresie zimy"

Prosimy rodziców o zakupienie dla zwierząt warzyw lub owoców po dwie sztuki od dziecka

( kapusta, marchew, orzechy, jabłka,  buraki).

Jak tylko będzie możliwość jazdy saniami to odbędzie się kulig.  Opłata za autokar i kulig z Rady Rodziców.

W dmiu 11 lutego na terenie przedszkola odbędzie sie Bal Karnawałowy, prosimy o przygotowanie dla dzieci 

ciekawych strojów.

Drodzy Rodzice, Babcie i Dziadkowie.

Przedszkolaki mają dla Państwa przygotowany występ, który będzie nagrany w formie filmu. 

Nagranie odbędzie się 28 stycznia, prosimy w tym dniu o świąteczne stroje dla dzici ( sukienki, koszulki itp.)

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie, Młodzież, Dzieci!

 

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą skorzystać z następujących form pomocy:

 • wsparcie oferowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koluszkach

 • (szczegółowe informacje na stronie www.ppp-koluszki.pl w zakładce aktualności),

 • bezpłatna infolinia 800 080 222,

 • poradnia on-line: zawszejestjakieswyjscie.pl

Ponadto na stronie www.ppp-koluszki.pl w zakładce „Ważne informacje” znajduje się wykaz

telefonów do instytucji świadczących pomoc w sytuacjach kryzysowych, w systemie całodobowym.

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach

mgr Aleksandra Balcerak

Drodzy Rodzice od 11 stycznia wraca do pracy kolejna nauczycielka. Będą otwarte dwie grupy.

Pamiętajmy o maseczkach, dezynfekcji rąk i pojedynczym wchodzeniu do przedszkola.

Dzieci każdego dnia wychodzą na dwór i na śnieg, konieczne są rękawiczki, dodatkowe skarpetki 

i nieprzemakalne spodnie. Od poniedziałku rozpoczną się zabawy z Kangurkiem.     Beata Nowak

Drodzy Rodzice, od poniedziałku 04.01 wraca do pracy jedna z nauczycielek.

W związku z tym możemy otworzyć tylko jedną grupę  dla 25 dzieci.

Prosimy aby rodzice, którzy mają taką możliwość pozostawili dziecko w domu.

Pozdrawiam serdecznie Beata Nowak

Drodzy Państwo, nie mam dobrych informacji, w dalszym ciągu po świętach od 28 do 31 grudnia dzieci nie przychodzą do przedszkola. 

Wszystkie nauczycielki mają dalszy przebieg choroby. Obecnie w przedszkolu mamy uszkodzony telefon, który ma być naprawiony 28.12.

Pozdrawiam serdecznie Beata Nowak

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

wypełnionych miłością i ciepłem rodzinnym

oraz

szczęśliwego Nowego Roku 2021

bez epidemii, kwarantanny i zdalnego nauczania
 
życzą pracownicy i dyrektor Samorządowego Przedszkola w Justynowie.

Jak Pańswu wiadomo Pani Beata Trzaska mama Anielki zrobiła dzieciom piękne zdjącia przy choince,

portrety oraz grupowe z Mikołajem. Razem 7 sztuk  za 20 zł. Zdjecia będą do odebrania

po Świętach w przedszkolu (28,29 grudzień) lub bezpośrednio po umówieniu sie przez fb.

z Panią Beatką.

Komunikat

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325), 
§ 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 
kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie 
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu 
obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607 
z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną 
SARS-CoV-2

 nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 17.12.2020r. do dnia 
24.12.2020r. w miejscu zamieszkania dzieciom z grup 1 i 2, nauczycielom 
oraz pracownikom, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w 
dniu 14.12.2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Justynowie, ul. Kasprzaka 
18

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana 
osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Łodzi postanowi inaczej.

 Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci i 
pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres 
hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL , adres 
przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek w 
tytule: Przedszkole Justynów (gr 1 i 2) przedłużenie do 24

Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Drodzy Rodzice.

Ze względu na potwierdzony pozytywny wynik drugiej nauczycielki z naszego przedszkola

mamy wydłużony okres (o 3 dni) kwarantanny do 24 grudnia. Kwarantanna dotyczy również dzieci, które były obecne w przedszkolu

14 grudnia w poniedziałek. Na osobnej stronie podaję Państwu komunikat z sanepidu do podłączenia do dokumentów

dla osób starających się o opiekę na dziecko. Proszę razem z dziećmi do Świąt prowadzić zajęcia zdalne z naszej strony. 

Pozdrawiam wszyskich serdecznie. Beata Nowak

 Komunikat

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 
ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325), 
§ 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 
kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie 
obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu 
obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607 
z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną 
SARS-CoV-2

 nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 15.12.2020r. do dnia 
21.12.2020r. w miejscu zamieszkania dzieciom z grup 1 i 2, nauczycielom 
oraz pracownikom, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w 
dniu 11.12.2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Justynowie, ul. Kasprzaka 
18

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana 
osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Łodzi postanowi inaczej.

 Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci i 
pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres 
hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL , adres 
przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek w 
tytule: Przedszkole Justynów (gr 1 i 2)

Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi
   Drodzy Państwo z przykrością informuję, że uroczystość 17 grudnia się nie odbędzie. Może uda się nam cały program w wykonaniu dzieci nagrać w stycznu na Dzień Babci i Dziadka. 
Od dnia jutrzejszego tj. 16.12 do 21.12.20 r. wszystkie dzieci i pracownicy przechodzą na kwarantannę. 
Powodem jest kontakt z zakażonym dzieckiem. Dodatkowo dwie Panie nauczycielki mają objawy grypy i czekają na wykonanie testu. 
Na kwarantannie są tylko te dzieci, które były obecne w przedszkolu w piątek 11 grudnia. 
Rodzice nie przebywają na kwaranntanie ale są zobowiązani do opieki nad dzieckiem i wysłania do Pwiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi 
na adres hdm1@psselodz.pl następujących danych: imię, nazwisko, PESEL, adres przebywania na kwarantannie, 
nr telefonu do kontaktu oraz dopisek w tytule Przedszkole Justynów (gr 1 i 2). 
Na naszej stronie internetowej w zakładce aktualności w tytule " Praca zdalna dla dzieci" będą podawane każdego dnia scenariusze zajęć zgodnie z podstawą programową. 

Życzę Państwu Zdrowych, Zdrowych i jeszcze raz Zdrowych i Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam Beata Nowak
          

Drodzy Rodzice.

W dniu 7 grudnia w Mikołajki  dzieci odwiedzi Święty Mikołaj z prezentami zakupionymi przez Radę Rodziców. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy dokonali wpłat 100 zł za pierwsze półrocze, w grupie "maluszków" jest 100% wpłat !!!   W tym samym dniu dzieci będą miały wykonywane indywidualne zdjęcia przy choince oraz grupowe z Mikołajem.  Prosimy o świąteczny strój dla dziecka ( u dziewczynek sukienka u chłopców koszula i kamizelka itp.) Zdjęcia będą do zakupienia jeszcze przed Świętami. Uroczystość Choinkową czyli wystepy dzieci bez udziału Rodziców planujemy na 17 grudnia, będą dla Państwa nagrane filmy.

Drodzy Rodzice.

Nauczycielki zakończyły prowadzenie obserwacji wstępnych dzieci z zakresu radzenia sobie ze stresem, emocjami, procesem adaptacji w przedszkolu oraz rozwojem fizycznym, społecznym i poznawczym. W celu przekazania Państwu  informacji z tych obserwacji w piątek dostaliście do zapoznania się dokumentację z kartami pracy dzieci 4 letnich oraz na końcu opisówkę od nauczyciela z czym dziecko sobie radzi najlepiej a z czym ma jeszcze problemy. Prosimy nic nie nie wypełniać i przynieść karty pracy w poniedziałek do przedszkola.  Dzieci 3 letnie w książce obserwacji będą pracowały dopiero w styczniu. Kilkoro rodziców z niepokojącymi problemami dzieci, zostało pokierowanych na konsultacje do Poradnii Psychologiczno - Pedagogicznej w Koluszkach. Jeszcze inne dzieci z wadą wymowy będą miały w każdą środę prowadzone zajęcia zespołowe z Logopedą. Jeśli macie Państwo pytania związne z wynikami obserwacji, prosimy umówić się z nauczycielem danej grupy na rozmowę telefoniczną. Mamy nadzieję, że sytuacja związana z pandemią ulegnie poprawie i spotkamy sią na kolejnym zebraniu w lutym 2021.

 

Ze względu na bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich dzieci w przedszkolu,  proszę Państwa o przestrzeganie zaleceń sanepidu i tygodniowe przetrzymanie dziecka w domu  po odbytej kwarantannie. Otrzymałam informację, że jedno z dzieci dostało owsiki jak wiemy robaki się przenoszą w związku z tym proszę sprawdzić czystość swojego dziecka.  Każdego dnia jak tylko nie pada wychodzimy z dziećmi na spacer lub do ogródka, prosimy o stosowne ubieranie do jesiennej pogody:  - skarpetki powyżej kostki, przylegający do ciała szalik lub komin, bluza pod wiosenną kurtkę.  Dyrektor Beata Nowak

Drodzy Rodzice myślę, że uroczystość bez Państwa udziału miała swoje dobre strony. Jeszcze nigdy podczas Uroczystości Pasowania na Przedszkolaka wszystkie dzieci nie wystąpiły od początku do końca, u niektórych emocje brały górę. Dzięki mamie Anielki możemy oglądać piękne zdjęcia a dzięki Panu Jurkowi i tacie Szymonka nagrane filmy. Miłego odbioru, zdjęcia możemy kopiować do końca roku.

https://1drv.ms/u/s!AkN7LhngbfPMa1Pyb66MsuEI5gQ?e=Iy6bUj

ZACHĘCAMY WSZYSTKIE DZIECI I RODZICÓW DO UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE  I WYKONANIA PRACY PLASTYCZNEJ Z DARÓW JESIENI. TERMIN PRZYNOSZENIA PRAC ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO 06.11.2020r.

W dniu 22 października 2020 o godzinie 11.00 odbędzie się Uroczystość Pasowania na Przedszkolaka Malucha i Średniaka. 

Uroczystość zostanie dla Państwa nagrana kamerą z telefonu. Jeżeli, ktoś z Państwa posiada profesjonalną

kamerę ze statywem i może do nas przyjechać nagrać występ dzieci będziemy wszyscy bardzo wdzięczni.

Na temat strojów do przebrania dla Biedronek i Pszczółek prosimy czytać ogłoszenia zawieszone na drzwiach przedszkola.

Prosimy Rodziców, którzy jeszcze tego nie zrobili o pobranie od nauczycieli, wypisanie i podpisanie druków -  Informacje dotyczące zasad korzystania z przedszkola z podaniem godzin pobytu dziecka oraz Upoważnienie opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola. Przedszkole nie ubezpiecza dzieci od NNW, Rodzice robią to we własnym zakresie. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie Rodzice dokonują dopiero po otrzymaniu pisemnej informacji od Pana intendenta. Opłaty prosimy dokonywać zawsze do 15 każdego miesiąca za wrzesień płacimy w październiku. Wszystkie nieobecności dziecka będą odliczane. Na zebraniu ustalona została kwota na Radę Rodziców 20 zł. za miesiąc,  płacąc za I półrocze tj. za 5 miesięcy. Wpłaty są dobrowolne, dokonujemy je na konto Rady Rodziców (nr konta podany jest w zakładce -rodzice-).  Opłaty za książki do obserwacji i przybory plastyczne prosimy regulować z nauczycielami. Już 1 października w czwartek odbędzie się Bal Pani Jesieni prosimy o przygotowanie strojów na przebranie ( leśne dary grzybki, leśne zwierzątka , owoce, warzywa itp. ). W poniedziałek 5 października jedziemy na wycieczkę autokarową do Konarzewa, koszt zajęć z przewodnikiem to 25 zł. autokar będzie opłacony z Rady Rodziców. Pasowanie na Przedszkolaka Malucha i Średniaka planujemy na dzień 22 października jednak decyzją dyrektora i nauczycieli jest uroczystość bez obecności Rodziców. Dla Rodziców będzie zrobione nagranie filmowe i wstawione na stronę przedszkola.  Od 17 września w każdy czwartek w godzinach 11.00 i 11.30 dla wszystkich dzieci będą zajęcia taneczno - rytmiczne z panią Klaudią, natomiast zajęcia sportowe z Kangurkiem dla zapisanych dzieci zaczną się od 21 września o godzinie 13.15. Możliwe są dalsze zapisy i umowy z Rodzicami druki znajdują się u dyrektora. Jest wielka prośba ze strony Rodziców chorej Nadii  o zbieranie plastikowych nakrętek po napojach, kosmetykach, chemii. Nakrętki wrzucamy do pudełka wystawionego przed wejściem do przedszkola. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy.

 

Drodzy Państwo ze względu na nasze bezpieczeństwo pierwsze zebranie organizacyjne zostanie przeprowadzone oddzielnie dla grupy maluszków i oddzielnie dla średniaczków.

Rodziców dzieci z grupy maluszków - Biedronek zapraszamy 8 września 2020 r. tj wtorek na godzinę 17.00.

Rodziców dzieci z grupy średniaków - Pszczółek prosimy o przyjście 9 września 2020 r. tj środa na godzinę 17.00

Do jednego dziecka przychodzi jeden rodzic. Prosimy o przyjście w maseczkach a przed wejściem do sali o założenie ochraniaczy. Do podpisywania dokumentów mile widziane własne długopisy.

W związku z ostatnimi zmianami przepisów Głównego Inspektora Sanitanitarnego prosimy o zapoznanie się Procedurą Bezpieczeństwa oraz Zmianami do tej Procedury obowiązującymi od 1 września 2020 r. Czytaj niżej.

Procedura bezpieczeństwa

Zmiany do procedury

Drodzy Rodzice, witam Was serdecznie.

Chyba nikt z nas nie spodziewał się, że do dnia dzisiejszego będziemy się zmagać z epidemią. Wszyscy wiemy, że dzieci potrzebują już wspólnych zabaw z rówieśnikami i edukacji. Przedszkole jest przygotowane na powrót dzieci, zgodnie z zaleceniami sanepidu. Przed wejściem do przedszkola koniecznie dezynfekujemy ręce. Wchodzimy pojedynczo, jeden rodzic z dzieckiem. Rodzice lub opiekunowie przychodzą do przedszkola w maseczkach!!!!! Dzieci nie.   Dzieci każdego dnia będą miały mierzoną temperaturę, powyżej 38 stopni bedą musiały wrócić do domu. Dzieci z grupy średniaczków przebierają się w szatni same, rodzice zostają w przedsionku. Maluszki wchodzą do szatni z rodzicami i dopiero po rozebraniu się przekazują dziecko nauczycielowi w klasie na dole.  W klasach pochowane są pluszaki i dywan. Prosimy aby dzieci nie przynosiły do przedszkola żadnych zabawek. Po obiedzie dzieci będą odpoczywały na karimatach słuchając czytanych bajek lub muzyki relaksacyjnej. Jeśli tylko bedą odpowiednie warunki pogodowe będziemy często przebywać na terenie ogodu przedszkolnego lub na spacerze. Porsimy rodziców o stosowne ubieranie dzieci (najlepiej na cebulkę) i koniecznie w szatni muszą być przygotowane ubranka na zmianę. Klasy będą wietrzone co godzinę, jeśli bedzie zimno dzieci w tym czasie będą na korytarzu. Pracujemy w tych samych godzinach od 7.00  do 17.00. Dzieci przyprowadzamy w godzinach od 7.00 do 8.30.  natomiast odbieramy od 15.00 do 17.00. W okresie  pierwszych dwóch tygodni można odbierać dziecko wcześniej tj. po obiedzie o godzinie 13.00. Każdego dnia po wyjściu dzieci z przedszkola pomieszczenia będą wietrzone a przedmioty dotykowe i zabawki dezynfekowane. Prosimy rodziców, którzy dopiero wrócili z wakacji aby chociaż przez tydzień przetrzymali dziecko w domu. Zaraz w pierwszym tygodniu dostaniecie Państwo informację kiedy odbędzie się pierwsze zebranie. Opłaty za przedszkole bedą dopiero w październiku.

                                                                                                                                                 Do zobaczenia 1 wrzesnia.  Pozdrawiam  Beata Nowak

 

Witajcie wakacje!

Welcome holidays!

kochane dzieciaki, dziś ostatnia piosenka:

https://www.youtube.com/watch?v=VyPDo5dieZU

 

Holidays - wakacje :)

udanej zabawy

Kataryzna Rybak

Witajcie!

Dzisiejszy temat zajęć to Holidays- wakacje

Pośpiewajcie i zatańczcie

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM

dobrej zabawy- have fan

pozdrawiam

Katarzyna Rybak

Witajcie !

Bardzo dużymy krokami zbliżają się wakacje. Mamy już lato.

Lato to po angielsku - summer (czytaj. sammer)

Dziś do posłuchania piosenka o lecie:

https://www.youtube.com/watch?v=DyMQk_7NwVw

dobrej zabawy

pozdrawiam

Katarzyna Rybak

Z powodu dalszego ograniczenia funkcjonowania przedszkola,  zajęcia adaptacyjne oraz spotkanie rodziców z dyrektorem w misiącu czerwcu zostają odwołane. Prosimy o wydrukowanie i podpisanie załączonego dokumentu (kliknąć pod tekstem) dotyczącego - potwierdzenia woli zapisu dziecka  do przedszkola - oraz dostarczenie do przedszkola osobiście lub odesłanie przez scan na pocztę e-mailową - przedszkole.justynow@op.pl.  Jeżeli wydrukowanie dokumentu jest problemem proszę  tylko o przesłanie treści załączonego dokumentu na przedszkolną pocztę e-mail.  Jednocześnie zapraszamy rodziców do oglądania na naszej stronie razem z dziećmi zdjęć z życia przedszkola oraz do przeczytania artykułu nt. adaptacji dzieci w przedszkolu w zakładce RODZICE - DOBRE RADY.   

Na 1 września prosimy o przyniesienie dla dziecka ubranek na zmianę ( majtki, koszuka, rajtuzy lub getry) oraz w podpisanym worku, podpisane mazakiem buty na zmianę. 

potwierdzenie woli zapisu

Witajcie dzieciaki!

Hello kids!

Dzisiaj do posłuchania piosenka o owocach

https://www.youtube.com/watch?v=qxFMrSJNhHo

Fruit - owoce :)

pozdrawiam

Katarzyna Rybak

 

W związku z obowiązkiem publikowania sprawozdań finansowych w Biuletynie Informacji Publicznej,  informuję iż sprawozdanie finansowe Samorządowego Przedszkola w Justynowie za 2019r. umieszczone jest na stronie BIP Gminy Andrespol pod linkiem: 

http://andrespol.bip.cc/p,685,_prawozdanie_finansowe_jednostek_budzetowych_i_instytucji_kultury_na_dzien_31_12_2019_r_.html

Witajcie, dzisiaj piosenka o wiośnie:

https://www.youtube.com/watch?v=Ltoem7_SPKI

Nowe słowo na dziś to spring- wiosna

pozdrawiam

K.Rybak

Witajcie, dziś do wysłuchania piosenka o kolorach

COLOURS

https://www.youtube.com/watch?v=v-BvRlsbUiU

Yellow- żółty

Red- czerwony

Green- zielony

Blue- niebieski

 

pozdrawiam

Katarzyna Rybak

18 maja materiały dla dzieci i rodziców.

19 maj materiały dla dzieci

20 materiały dla dzieci.

21 maja materiały dla dzieci.

22 maj materiały dla dzieci

CODZIENNIE OD GODZINY 8.00 DO 16.00 MOŻNA ODBIERAĆ KSIĄŻKI I TECZKI PLASTYCZNE DZIECI DO PRACY W DOMU. PRZEKAZYWANE BĘDĄ RÓWNIEŻ NAGRODY ZA UDZIAŁ W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM EKO - ZABAWKA 

25 maj materiały dla dzieci

26 maja materiały dla dzieci.

27 maj materiały dla dzieci

28 maj materiały dla dzieci

29 maja materiały dla dzieci.

1 czerwiec Materiały dla dzieci

Karta pracy 1 - spędzanie czasu.

Karta pracy 2 -spędzanie czasu.

Karta pracy 3 -spędzanie czasu.

Karta pracy 4 -spędzanie czasu.

Karta pracy 5 - spędzanie czasu.

Karta pracy 6 -spędzanie czasu pracy.

Historyjka obrazkowa- Dzień Mamy.

2 czerwca materiały dla dzieci.

Kolorowanka-prawa dziecka-1.

Kolorowanka-prawa dziecka-2.

Kolorowanka-prawa dziecka-3.

Kolorowanka-prawa dziecka-4.

Kolorowanka-prawa dziecka-5.

Kolorowanka-prawa dziecka-6.

3 czerwiec materiały dla dzieci

4 czerwca materiały dla dzieci.

Karta pracy-lubimy się razem bawić-1.

Karta pracy-lubimy się razem bawić-2.

Karta pracy-lubimy się razem bawić-3.

Karta pracy-lubimy się razem bawić-4.

5 czerwiec materiały dla dzieci

8 czerwca materiały dla dzieci.

9 czerwca materiały dla dzieci

10 czerwiec materiały dla dzieci.

Karta pracy-połącz w pary piłki.

12 czerwiec materiały dla dzieci

15 czerwiec materiały dla dzieci

16 czerwiec materiały dla dzieci

17 czerwiec materiały dla dzieci.

18 czerwiec materiały dla dzieci

19 czerwiec materiały dla dzieci

22 czerwiec materiały dla dzieci.

23 czerwiec materiały dla dzieci

24 czerwiec materiały dla dzieci

25 czerwiec materiały dla dzieci.

26 czerwiec materiały dla dzieci

W dniu 14.05 br. zebrała się Komisja Rekrutacyjna. W wyniku postępowania rekrutacyjnego podjęto następujące decyzje:

o przyjęciu

- 28 dzieci z rocznika 2016 z potwierdzoną wolą pozostania

- 22 dzieci nowych z rocznika 2017

o nieprzyjęciu:

- 17 dzieci w tym 5 dzieci z rocznika 2016 zostanie przyjętych do przedszkola przy Szkole Podstawowej w Justynowie, pozostałe dzieci z powodu braku miejsc zostaną pokierowane do przedszkola w Andrespolu. Oczywiście za Państwa zgodą.

W celu podania bliższych informacji proszę od 18.05 br. dzwonić do przedszkola. Dyrektor Beata Nowak

Rodziców, którzy zgłosili pobyt dziecka do przedszkola w miesiącu maju br. prosimy o zapoznanie się z obowiązująca w przedszkolu  Procedurą zdrowia i bezpieczeństwa. Informuję,że jest potwierdzenie Organu Prowadzącego, że w termine 18.05.2020 r. jest możliwość przyjścia zgłoszonych dzieci do przedszkola. Będę do Państwa w tej sprawie dzwoniła.  Dyrektor Beata Nowak.

 

Procedura dotycząca zachowania zdrowia i bezpieczeństwa dzieci i pracowników w Samorządowym Przedszkolu w Justynowie podczas epidemii COVID-19.

Witajcie,

obejrzyjcie piosenkę Do You Like Broccoli Ice Cream? | Super Simple Songs

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

Nauczcie się słowka : Ice cream - lody

pozdrawiam

Drodzy Państwo. Do powrotu dzieci do przedszkola w dniu 06.05 br. zgłosiło swój udział 14 rodziców. Jednak do dnia dzisiejszego tj wtorek 05.05. nie mam decyzji ze strony Organu Prowadzącego o planowanym otwarciu przedszkola. O zmianach będę Państwa informowała na bieąco. Beata Nowak

W związku z propozycją powrotu dzieci do przedszkola proszę aby  Państwo zapoznali się z wytycznymi MEN pierwsza zakładka . W drugiej zakładce znajdziecie odpowiedzi na nurtujące pytania. W sprawie powrotu będziemy do Państwa dzwonić. Prosimy o przemyślane decyzje. Beata Nowak

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi

W zwiazku z dalszym stanem epidemii, termin składania wniosków dotyczących naboru do przedszkola na rok szkoly 2020/2021 zostaje przedłużony do dnia 08.05.2020r.  Tym samym przedłużony zostaje o kolejne dni okres podania wyników rekrutacji. Ze względu na dużą ilość zgłoszonych dzieci do przedszkola musi sią zebrać komisja rekrutacyjna.  Wnioski można pobrać ze strony internetowej z zakładki Rodzice - Rekrutacja. Wypełnioną dokumentację prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej przedszkole.justynow@op.pl lub w zaklejonej kopercie wrzucić do skrzynki pocztowej, poczta jest obierana każdego dnia.

Dyrektor Beata Nowak

Dziś piosenka o Misiu :)

Miłego słuchania.

https://www.youtube.com/watch?v=666UZRBO5q8

Słówka do nauczenia:

teddy bear (miś pluszowy)

pozdrawiam

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci!

Wszystkie przedszkola zostały zobowiązane do realizacji swoich zadań  w formie zdalnej.

Panie Nauczycielki  przesyłają wam propozycje zabaw, aktywności i podpowiedzi, co można robić razem w domu, by czas rozłąki się tak bardzo nie dłużył, a dzieci mają okazję do realizacji przynajmniej części tego, co robią w przedszkolu.

Na naszej stronie internetowej z Kubusiem Puchatkiem w menu jest zakładka „Aktualności” a w niej „Materiały do pracy dla Puchatków i Pszczółek”. Proponujemy tam działania muzyczne, plastyczne i troszkę gimnastyki, udostępniamy wybrane strony internetowe.

Kilku rodziców już podjęło z nami współpracę,  przez naszą pocztę elektroniczną.  Rodzice wysyłają do nas Wasze zdjęcia z pięknie wykonanymi  pracami  oraz z tym co ciekawego porabiacie w domu. Na zdjęciach widzimy też Wasz udział w Rodzinnym  konkursie plastycznym na Eko –zabawkę. Prace są bardzo fajne i pomysłowe, dziękujemy.

Wiemy, jak bardzo Wam brakuje zabaw na naszym placu w ogrodzie!!! Panie Nauczycielki Kasia, Paulinka i Wiola pozostają w stałym kontakcie z Wami – możecie zwracać się do mich mailowo lub poprosić o telefon – zadzwonią, jeśli będziecie chcieli porozmawiać.

W sprawach administracyjnych piszcie albo dzwońcie do przedszkola – ja zawsze Wam odpiszę lub oddzwonię, a Pani Wiola, Kasia i Paulinka  będą mnie wspierały. Telefon odbieramy od 8.00 do 14.00.                                                    

Drodzy Rodzice pamiętajmy, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania. Zapytajmy            wtedy: A na co masz ochotę? Co chcesz teraz robić?

Pozwólmy dziecku wybierać.

Dziecko świetnie rozwija się, nawet wtedy, gdy z klocków buduje cały dzień. Zachęcajmy do sprzątania, pielęgnujmy higienę, a szczególnie  to co zawsze Państwu mówię CZAS RODZICÓW Z DZIECKIEM  JEST BEZCENNY - nie tylko teraz – zawsze znajdźmy ten czas.  Bo może zdarzyć się tak, że po Epidemii dziecko powie:  Mamo, tato jak był koronawirus, to było fajnie, bo bawiliście się ze mną.

 Tęsknię za Wami bardzo!           Mam nadzieję, że wszyscy niedługo się zobaczymy!

 

                                                      Życzę wszystkim Zdrowia i Wytrwałości.

                                                                                                    Dyrektor Beata Nowak

Informacja o sposobie, trybie realizacji zadań Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej               
w Koluszkach.

Szanowni Państwo, Rodzice/Opiekunowie, Młodzież, Dzieci i Nauczyciele!

 

Na skutek Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami, wstrzymane zostają wszystkie zajęcia prowadzone
na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach do dnia 24.04.2020r.
           
W związku z powyższym:

 1. Ustala się godziny pracy poradni:
 • Koluszki - 8.00 -16.00
 1. Ustala się następujący sposób komunikacji:
 1. telefoniczny:
 • PPP w Koluszkach: 44 714 14 54, 513 702 750
 1. mailowy:
 • poradniakoluszki@gmail.com 

Adres do kontaktu z klientami (wsparcie specjalistów):
aby usprawnić komunikację z nami prosimy w tytule maila wpisać specjalistę, z którym chcecie się skontaktować:

dyrektor – wsparcie,
psycholog – wsparcie
pedagog – wsparcie
logopeda – wsparcie
fizjoterapeuta – wsparcie 

 • pppkoluszki@interia.pl  - przesyłanie dokumentów, wniosków ,opinii nauczycieli itd. 
 • ppp.rzgow@gmail.com -wsparcie specjalistów, przesyłanie dokumentów, wniosków, opinii nauczycieli itd.  DOTYCZY KLIENTÓW Z MIAST I GMIN RZGÓW I TUSZYN.
 1. Opinie i orzeczenia wydawane są w ustawowych terminach. Wysyłane na adres domowy bądź osobiście do odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. O zmianach terminów badań specjalistycznych zaplanowanych w okresie od 10.04.2020r. do 24.04.2020r. zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.
 3. Zajęcia specjalistyczne, w tym grupowe mogą być prowadzone (za zgodą rodzica) drogą środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem.
 4. Na stronie Poradni www.ppp-koluszki.pl w zakładce „Aktualności” oraz „Artykuły/Dla Rodzica” dostępne są ciekawe materiały do pracy w domu dla dzieci, młodzieży, opiekunów i nauczycieli.

Zapewniam, że wszyscy specjaliści Poradni pozostają w pełnej gotowości niesienia Państwu pomocy. Życzymy Wszystkim zdrowia i nadziei na dobry kolejny dzień!

                                                                                               
 Aleksandra Balcerak - dyrektor PPP w Koluszkach

Witajcie! Hello!

Dziś do wysłuchania piosenka: "Baby shark"

Link poniżej:

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w&t=5s

Proszę was również o naukę następujących słów:

mummy- mama

daddy- tata

pozdrawiam

Katarzyna Rybak

 

Od 1 kwietnia na stronie Akademii Edukacji i Rozwoju Majki Jeżowskiej, ruszają warsztaty Baby Dance dla dzieci do 6 roku życia  o godzinie 10.30  oraz dla dzieci od 7 do 10 lat o godzinie 11.30. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą każdego dnia poniedziałek- piątek. Link na stronę do zapisów: https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/

Mama Basi  poleca Państwu do zakupienia w księgarni edukacyjnej karty pracy i książeczki dla 4 latków do kreatywnych zabaw w domu oto link:  https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/pol_m_Przedszkole_Czterolatki-8834.html?filter_traits%5B18%5D=5295%2C27251%2C23518%2C5321&filter_traits%5B5274%

5D=5294&filter_traits%5B2%5D=&filter_traits%5B11482%5D=&filter_availability=&filter_promotion=&filter_pricerange=0-50 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM EKO-ZABAWKA. TEMATEM PRACY JEST WYKONANIE PRZEZ DZIECI Z POMOCĄ RODZICÓW DOWOLNEJ ZABAWKI Z NIEUŻYTKÓW I PRZYSŁANIE ZDJĘCIA NA  POCZTĘ przedszkole.justynow@op.pl  PROSIMY O NADSYŁANIE FOTOGRAFI DO 10.04.2020 r.    OTRZYMANE ZDJĘCIA ZMIEŚCIMY NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ABY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI MOGŁY JE PODZIWIAĆ. KAŻDE DZIECKO, KTÓRE WEŹMIE UDZIAŁ W KONKURSIE PO POWROCIE DO PRZEDSZKOLA OTRZYMA  DYPLOM I NAGRODĘ. ZABAWKI MOGĄ BYĆ WYKONANE Z KUBECZKÓW PO JOGURTACH, PUDEŁEK, PUSZEK, PŁYT, TOREBEK FOLIOWYCH ITP.

  POZDRAWIAMY I CZEKAMY NA ZDJĘCIA smiley

Dzień Dobry,

poniżej link do piosenki, której uczyliśmy się na zajęciach oraz słowa do powtórzenia.

pozdrawiam

Katarzyna Rybak

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

good- dobrze

great - wspaniale

bad- źle

PROSIMY PAŃSTWA ABY PRACE ZADAWANE PRZEZ NAS I WYKONYWANE Z DZIEĆMI W DOMU BYŁY FOTOGRAFOWANE I PRZYSYŁANE NA NASZĄ POCZTĘ  przedszkole.justynow@op.pl.

PONIWAŻ PRAC PLASTYCZNYCH I KART  PRACY JEST DUŻO, PROSIMY WYBIERAĆ TYLKO JEDNĄ W TYGODNIU.   OTRZYMANE FOTOGRAFIE BĘDZIEMY ZAMIESZCZAĆ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, DZIĘKI TEMU NAUCZYCIELKI ORAZ  PRZEDSZKOLAKI, BĘDĄ MOGŁY ZOBACZYĆ JAK ICH KOLEDZY I KOLEŻANKI SPĘDZAJĄ CZAS W DOMU

Jeśli mają państwo inne potrzeby lub  oczekiwania co do zamieszczanych przez nas materiałów dydaktycznych prosimy o uwagi przez pocztę elektroniczną.  Bardzo zależy  nam na współpracy z Państwem w tak trudnym dla nas wszystkich czasie. Zdjęcia są dla nas informacją zwrotną i potwierdzeniem, że korzystają Państwo z naszych propozycji  podczas codziennej zabawy i nauki ze swoimi pociechami. 

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ, CZEKAMY NA ZDJĘCIA i INFORMACJE ZWROTNE. GORĄCO POZDRAWIAMY WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI I RODZICÓW smiley

Drodzy Rodzice, aby urozmaicić Dzieciom i Państwu wspólnie spędzny w domu czas w tych trudnych dla nas wszystkich chwilach prosimy o zaglądanie na naszą stronę internetową. Wspólnie  z koleżankami będziem zamieszczać propozycje kart pracy, kolorowanek, adresy ciekawych stron internetowych dla dzieci i inne porady. Pozdrawiamy serdecznie Dzieci oraz Państawa i czekamy na szczęśliwe zakończenie walki z  pandemią i  powrót do przedszkola.                                                                                                            Życzymy  ciekawie i mile spędzonego czasu ze swoimi pociechami 

                                                                                                                                        Katarzyna Panek i Paulina Skiba

PROSIMY ABY PRACE WYKONYWANE W DOMU, DZIECI GROMADZIŁY W TECZKACH I POCHWALIŁY SIĘ NAM SWOIMI DZIEŁAMI I WYTWORAMI PO POWROCIE DO PRZEDSZKOLA. DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY :)

dzieci.htmlhttps://dzieciakiwdomu.pl/2017/03/porozmawiajmy-o-wiosnie-zbior-materialow-edukacyjnych-dla-dzieci.html-materialow-edukacyjnych-dla-dzieci.html

20.03.2020

https://www.youtube.com/watch?v=2FjRnpKuT5k

Matematyczna karta pracy - wiosna

23 marzec materiały dla dzieci i rodziców puchatki

23 03 materialy dla dzieci i rodzicow puchatki cz. II

23 marzec karta pracy grafomotoryka

Wiosna kolorowanka

24 marzec materiały dla dzieci i rodziców

24 marzec Wiosna jest wsród nas cz. II

25 marzec materiały dla dzieci i rodziców

25 marzec dodatkowa karta pracy

25 marzec materiały dla dzieci cz. II

26 marzec materiały dla dzieci i rodziców

Karta pracy - kolorowanie wg kodu

26 marzec - materiały dla dzieci cz. II

27 marzec - materiały dla dzieci i rodziców

27 marzec karty pracy

27 marzec - materiały dla dzieci cz. II

30 marzec - materiały dla dzieci

30 marzec materiały dla dzieci i rodziców cz. II

31 marzec - materiały dla dzieci

31 marzec materiały dla dzieci i rodziców cz. II

1 kwiecień materiały dla dzieci

1 kwiecień materiały dla dzieci i rodziców cz II

2 kwiecień materialy dla dzieci

2 kwiecień materiały dla dzieci cz II

3 kwiecień materiały dla dzieci

3 kwiecień materiały dla dzieci cz II

6 kwiecień materiały dla dzieci

6 kwiecień materiały dla dzieci cz. II

7 kwiecień materiały dla dzieci

7 kwiecień materiały dla dzieci cz. II

8 kwiecień materiały dla dzieci

9 kwiecień materiały dla dzieci

10 kwiecień materiały dla dzieci

10 kwiecień Bajka o wielkanocnym zajączku

ŻYCZENIA WIELKANOCNE DLA DZIECI I RODZICÓW

14 kwiecień materiały dla dzieci

14 kwiecień materiały dla dzieci cz II

15 kwiecień materiały dla dzieci

15 kwiecień materiały dla dzieci cz II

16 kwiecień materiały dla dzieci

16 kwiecień materiały dla dzieci cz II

17 kwiecień materiały dla dzieci

17 kwiecień Materiały dla dzieci cz II

20 kwiecień materiały dla dzieci

20 kwiecień materiały dla dzieci cz. II

21 kwiecień materiały dla dzieci

21 kwiecień materiały dla dzieci cz II

22 kwiecień materiały dla dzieci

22 kwiecień materiały dla dzieci cz II

23 kwietnia materiały dla dzieci

23 kwiecień materiały dla dzieci cz II

24 kwiecien materialy dla dzieci

24 kwiecień materiały dla dzieci cz II

27 kwiecień materiały dla dzieci

27 kwiecień materiały dla dzieci cz. II

28 kwiecień materiały dla dzieci

28 kwiecień materiały dla dzieci cz. II

29 kwiecień materiały dla dzieci

29 kwiecień materiały dla dzieci cz.II

30 kwiecień materiały dla dzieci

30 kwiecień materiały dla dzieci cz II

Drodzy Rodzice, w tej zakładce znajdują się propozycje spędzania czasu z dziećmi, nie są to  obowiązkowe zadania, które dzieci muszą wykonać.

Do niczego nie jesteście Państwo zmuszeni  to jest  Wasz dobrowolny wybór i chęci. Mam jednak nadzieję, że coś z propozycji spodoba się dzieciom i chętnie przystąpią do zabawy. Prace plastyczne, które wykonacie Państwo z dziećmi prosimy schować do teczki, gdy już będziemy mogli wrócić do przedszkola obejrzymy je  wspólnie z dziećmi i porozmawiamy. Życzę  miłej zabawy. smiley Dziękuję,  pozdrawiam  Wioletta Pawlik.

19.03 2020 materiały dla rodziców i dzieci

20 marzec materiały dla rodziców i dzieci

https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/01/w-co-sie-bawic-z-2-3-latkiem/

23 marzec materiały dla rodziców i dzieci.

24 marzec materiały dla rodziców i dzieci.

Dodatkowa karta pracy.

25 marzec materiały dla rodziców i dzieci.

25 marzec karta grafomotoryka

26 marzec materiały dla rodziców i dzieci.

27 marzec materiały dla rodziców i dzieci.

Karta pracy Mały ogrodnik.

https://www.youtube.com/watch?v=JGNkJp3hqmA    -film  do obejrzenia o tym jak rosną roślinki.

30 marzec materiały dla rodziców i dzieci.

Kolorowanka- Krówka

31 marzec materiały dla rodziców i dzieci.

Koziołek -maska do wykonania

1 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Karta pracy -historyjka do pokolorowania i ułożenia.

2 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Drogie dzieci pamiętajcie -myjcie często rączki.

Karta pracy - jak prawidłowo myć rączki.

3 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Karta pracy -święconka.

Karta pracy -odszukaj fragment.

6 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Bardzo przepraszam, ale nie mogę dodać na stronie pliku muzycznego jeśli ktoś z Państwa chce można ściągnąć ten plik z chomika.

http://chomikuj.pl/hadassa5/3-latki/*c5*9bwiat+trzylatka/15+Wielkanocne+cuda,4995438559.wma(audio)

Dzieci mogą wysłuchać i pobawić się przy piosence "Pisanki pisanki" podaję adres strony.

https://www.youtube.com/watch?v=OTPObfVuHCY

7 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

8 kwiecień-życzenia.

8 kwiecień materiały dla dzieci i rodziców

9 kwiecień materiały dla dzieci i rodziców

10 kwiecień materiały dla dzieci i rodziców

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

14 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci

Kolorowanka gdzie chciałbyś mieszkać.

Pokoloruj obrazek.

Zagadki wiosenne.

15 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Znajdź 3 różnice

Zachowanie w lesie- wybierz i pokoloruj.

16 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Karta pracy- zachowanie w lesie

17 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Karta pracy -segregujemy śmieci.

Polecam słuchowiska radiowe.

20 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

21 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Karta pracy-pieski i miski.

karta pracy klucze i kłódki.

22 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

23 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Karta pracy rozpoznajemy emocje.

24 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

27 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

28 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

29 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

30 kwiecień materiały dla rodziców i dzieci.

Drodzy Rodzice, piszę do Was z prośbą aby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie okazywać sobie nawzajem więcej cierpliwości, wyrozumiałości i miłości. Państwa dzieci na pewno wyczuwają teraz to co my wszyscy dorośli, czyli: niepewność, strach, bezsilność, poddenerwowanie. Proszę Was, porozmawiajcie z dziećmi o tym co się dzieje w naszym kraju i na świecie. Nie straszcie ale wyjaśnijcie w łagodny sposób dlaczego teraz nie mogą przychodzić do przedszkola i  spotykać się ze swoimi  rówieśnikami.  Proszę poświęćcie Im czas, przytulajcie, mówcie bardzo często, że Je kochacie, że są dla Was bardzo ważne. Zdaję sobie sprawę, że macie Państwo często utrudnione zadanie bo musicie pracować a jednocześnie opiekować się dziećmi. Myślę jednak, że przyznacie mi rację, że nasze dzieci są dla nas najważniejsze!

Według  wiarygodnych źródeł (strony sanepidu i ministerstw) wiem, że nie ma przeciwskazań do przebywania dzieci na powietrzu, oczywiście z zachowaniem ostrożności, czyli : unikamy kontaktów i ogólnodostępnych placów zabaw, dezynfekujemy dzieciom rączki, bo wszystkiego są ciekawe i wszystkiego dotykają. Najlepiej chyba jest przebywać na  własnym podwórku lub wyjść na spacer do lasu.  W najbliższym czasie mieliśmy podczas zajęć rozmawiać na temat zbliżającej się wiosny. Podczas spacerów zachęcam do szukania oznak wiosny (pierwsze kwiaty , owady, śpiew ptaków) Po spacerze można wydrukować dziecku jakąś kolorowankę lub wykonać  inną pracę plastyczną ( np. wykleić kontur wiosennego kwiatka  kuleczkami z plasteliny lub wydzieranką z kolorowego papieru)

Życzę nam wszystkim szybkiego powrotu do normalnej sytuacji. Pozdrawiam nauczycielka Wioletta Pawlik

Drodzy Rodzice na stronie naszej  Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  w Koluszkach www.ppp-koluszki.pl w zakładce Artykuły dla rodzica oraz Aktualności na bieżąco zamieszczane są informacje i materiały , które można wykorzystać w trakcie pracy z dzieckiem w domu.

Jednocześnie w razie wsparcia specjalistów - psychologa lub pedagoga  Poradnia PP będzie udzielała porad wg. Państwa potrzeb. Telefon do kontaktu: 44 714 14 54  lub adres mailowy: poradniakoluszki@gmail.com.    Zapraszamy.

W związku z zawieszeniem pracy przedszkola, wszystkie terminy  określone w harmonogramie naboru do przedszkola zostają automatycznie przesunięte o czas zawieszenia. Obecnie jest to dwa tygodnie z zastrzeżeniem, że w zależności od rozwoju sytuacji termin ten może ulec zmianie. Obecnie na naszej stronie w zakładce Rodzice - Zasady rekrutacji, na końcu tekstu można pobrać odpowiednią dokumentację związaną z postępowaniem rekrutacyjnym. Uzupełnione dokumenty prosimy zapakować do kopery i wrzucać do skrzynki na listy. Przedszkole pełni dyżur każdego dnia w godzinach od 8.00 do 14.00.  odbierając pocztę.

W związku z zawieszeniem pracy przedszkola chcemy Państwu przedstawić kilka propozycji i materiałów do pracy w domu.
- Polskie Radio Dzieciom edytuje każdego dnia wartościowe dla najmłodszych audycje, które wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności;
- Telewizja Polska przygotowała dla przedszkolaków produkcję o charakterze edukacyjnym i kulturalnym na kanale TVP ABC w godzinach  8-13 takie programy jak: Zagadki - zwierzogromadki, Zwierzaki - czytaki, Teleranek, Studio ABC;
- Ważne jest codzinne czytanie dzieciom krótkich opowiadań z ilustracjami oraz  rozmowy na temat treści tego opowiadania;
- Każdego dnia możemy stosować inną technikę plastyczną, wspierając dziecko w tych działaniach np: lepienie z ciastoliny, plasteliny, malowanie farbami nawt po tekturze dużego formatu, wycinanie nożyczkami ilustracji z gazet i naklejanie ich na karton czy tekturę;
- Wskazane są proste zabawy ruchowe np: naśladowanie zwierząt, rzuć piłkę i złap, w chowanego, bujanie dziecka w kocu lub trzymając za rece i nogi (dwoje rodziców), turlanie się;
- Możemy wykorzystać dziecko do prostych działań kulinarnych: krojenie tępym nożem marchewki, jabłka, banana i wykonanie sałatki owocowej lub z ugotowanych warzyw ( może tym zachęcimy dziecko do zdrowego jedzenia )
- Nie możemy zapominać o wspólnym budowaniu z klocków i grach dydaktycznych np: Mini memory, Kolory, Domino obrazkowe czy układaniu  puzzli.
Serdecznie zachęcam Państwa do przeczytania zakładki na naszej stronie : Dobre rady- "Rola Rodziców w zabawie"  Dbajcie Państwo o siebie i nasze dzieci w tym trudnym czasie. Przedszole jest takie ciche i puste bez Was.....

 

Zaleceniem Ministra Edukacji w okresie od 12 do 25 marca zawieszamy w przedszkolu zajęcia wychowawczo - dydaktyczne. W celu koniecznej izolacji prosimy Państwa by w miarę możliwości dzieci już od czwartku zostały w domu. Beata Nowak

W tym roku szkolnym dyżur wakacyjny będzie pełniony w miesiącu lipcu 2020 roku. Zapisane mogą być tylko  dzieci z naszego przedszkola oraz dzieci z przedszkola przy Szkole Podstawowej w Justynowie. Dyżur w lipcu będą miały, również pozostałe przedszkola z Gminy Andrespol. W sierpniu będziecie Państwo musieli zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie.

Zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie poświęcone przekazaniu informacji o osiągnieciach i problemach dzieci za I półrocze. Zebranie odbędzie się w dniu 05 marca -czwartek o godzinie 17.00.

Teatr lalkowy WidziMisie zaprasza wszystkie dzieci na przedstawienie pt. Konik Garbusek, który odbedzie się w przedszkolu 18 lutego o godzinie 11.00

W dniu 13 lutego po śniadaniu na terenie przedszkola odbędzie się  BAL Karnawałowy. Prosimy o przygotowanie dla dzieci strojów.

Dzień Babci i Dziadka odbędzie się 6 lutego godzina 13.00 w sali OSP Justynów, dzieci przyjadą autokarem.

W dniu 17 grudnia na terenie przedszkola odbędzie się teatrzyk lalkowy WidziMisię z Łodzi pt. "Zimowa opowieść" po przedstawieniu dzieci otrzymają upominki od Mikołaja.

Uroczystość Choinkowa dla rodziców odbędzie się 19 grudnia w czwartek  dla maluszków o godzinie 13.00 natomiast dla średniaków o godzinie 13.30. Serdecznie zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na zebranie z rodzicami w dniu 26 listopada - wtorek na godzinę 17.00. Spotkanie z nauczycielkami będzie dotyczyło przekazania informacji o wstępnych obserwacjach i problemach wychowawczych dzieci oraz przeprowadzenia warsztatów plastycznych " Świąteczna niespodzianka".

W dniu 22 listopada po śniadaniu dzieci będą miały wykonywane pamiątkowe zdjęcia przy choince, grupowe i indywidualne. Prosimy w tym dniu o ubranie dziecka w świąteczny strój.

Pragnę poinformować  Państwa, że w dniu uroczystości  Pasowania na Przedszkolaka z pamiątkowych cegiełek została zebrana kwota 291 zł i 5 euro. Natomiast podczas czerwcowego Jubileuszu 30 lecia Przedszkola zgromadzono kwotę 705 zł. Przypominam, że zbiórka pieniążków przeznaczona jest na zakup nowych przyrządów i atrakcji na plac zabaw.

W dniu 21 pażdziernika jedziemy autokarem do Baśniowej Kawiarenki na bajkę "Śpiąca Królewna" .W tym dniu śniadanie o 8.15 wyjazd z przedszkola 8.50. Prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci i nie spóźnianie się. 

W dniu 17 października w czwartek odbędzie się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka Malucha i Średniaka oraz zabawy integracyjne z rodzicami. Maluszki  rozpoczną swój występ o 10.30 a średniaczki o 11.00. następnie o 11.30 spotykamy się w ogrodzie na pikniku integracyjnym. Będzie muzyka, grill i pokazy taneczne wykonane przez firmę.  

Prosimy rodziców o przygotowanie strojów na przebranie na Bal Jesieni, który odbędzie się dnia 26 września (grzybki, leśne zwierzątka, owoce, warzywa itp). W dniu 24 września jedziemy na wycieczkę autokarową do lasu w Janówce. 

Witamy serdecznie wszystkich rodziców i opiekunów w nowym roku szkolnym. Zapraszamy na zebranie organizacyjne z dyrektorem i nauczycielami w dniu 10.09.2019 r. tj wtorek o godzinie 17.00. Obecność obowiązkowa.