O nas

Samorządowe Przedszkole w Justynowie usytuowane jest w budynku wolnostojącym, które w latach siedemdziesiątych służyło jako dom jednorodzinnym natomiast w latach osiemdziesiątych zostało przebudowane na potrzeby przedszkola. Organem prowadzącym jest Gmina Andrespol.

 

 

 

Przedszkole posiada dwie sale zabaw dla 50 dzieci, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne.  Klasy są bogato wyposażone w sprzęt, zabawki i pomoce dydaktyczne.  W latach 2014 - 2017 został przeprowadzony generalny remont przedszkola.  Na zewnątrz została wymieniona elewacja budynku,  wyremontowane zostały sale zabaw, korytarze, szatnia i pomieszczenia socjalne. Plac zabaw posiada drewniane urządzenia dostosowane dla najmłodszych dzieci z atestami i wymogami bezpieczeństwa.  

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat.

Leśne otoczenie sprzyja spacerom i częstemu przebywaniu dzieci na powietrzu.  Dzieci mają zapewnione bezpieczeństwo i fachową opiekę, zawsze panuje tu ciepła, domowa atmosfera. W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli i 4 osoby z administracji i obsługi.

W przedszkolu realizowane są działania z zakresu edukacji ekologicznej i regionalnej. Prowadzony jest program adaptacyjny dla nowych dzieci i ich rodziców oraz program profilaktyczny dotyczący zdrowia i bezpieczeństwa w przedszkolu, w domu i na ulicy.

Przedszkole prowadzi bogatą współpracę ze środowiskiem lokalnym z Panią bibliotekarką w ramach akcji Głośnego Czytania, Strażakami z OSP w Justynowie, Paniami opiekunkami i podopiecznymi ze Środowiskowego Domu Opieki, osobami ze Stowarzyszenia Rozwoju Justynowa i Janówki, leśnikami z Nadleśnictwa Brzeziny w Kaletniku i ORW Lasy Państwowe w Bedoniu,  Panią pielęgniarką i lekarzami z Poradni w Justynowie, dziećmi i nauczycielami ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy Andrespol oraz z Paniami z Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze.

Coroczną tradycją przedszkola jest prowadzenie  Konkursów Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Andrespol, od zeszłego roku konkursu wiedzy „Zdrowie i bezpieczeństwo małych dzieci”, organizowanie Rodzinnych Konkursów Plastycznych o tematyce jesiennej, świątecznej i ekologicznej, prowadzenie zimowych akcji "Dokarmiamy leśne zwierzęta"  wiosennych Majówek z rodzicami na terenie Ścieżki Przyrodniczo – Edukacyjnej w Janówce, gdzie prowadzone są rozgrywki sportowe.

Głównym celem pracy przedszkola jest:

·  Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

·  Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

·  Realizacja Przedszkolnego System Motywacyjnego - wzmacniającego pozytywne zachowania dzieci.

·  Wykorzystywanie nowatorskiego i twórczego stylu pracy kadry pedagogicznej.

·  Realizacja programów autorskich uwzględniających edukację przyrodniczo-ekologiczną i patriotyczną.

·  Realizacje programu adaptacyjnego dla rodziców i dzieci.

·  Promowanie zdrowego i aktywnego  stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu.

·  Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci (warsztaty z rodzicami, zebrania, uroczystości i imprezy przedszkolne)

·  Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Gminy Andrespol.

·  Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.