Rodzice

Ważne telefony i strony internetowe:                                               

Przedszkole :42 213-21-05 www.justynow.przedszkoledladzieci.pl;                                                    Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Koluszkach:  44 714-14-54 www.pppkoluszki.pl;                                                                                          Kuratorium Oświaty w Łodzi www. kuratorium. lodz.pl;    

Ministerstwo Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl

 Ważne informacje

  • Na początku każdego roku szkolnego na zebraniu z rodzicami wybierani są przedstawiciele Rady Rodziców. Rodzice wspólnie ustalają  wysokość składki. Rada Rodziców działająca na terenie przedszkola razem z dyrektorem oraz nauczycielami planuje i organizuje imprezy i wycieczki przedszkolne. Wspólnie ustalany jest harmonogram bieżących wydatków na potrzeby dzieci i przedszkola. Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać u Pana intendenta lub bezpośrednio na konto RR do BS Andrespol na nr konta:          71878100060000233620000010                                      
  • Do przedszkola  przyprowadzamy dzieci w godzinach 7.00 - 8.30  i odbieramy w godzinach 15.00 - 17.00.   Ze względu na bezpieczeństwo po godzinie 8.30 przedszkole jest zamykane. W razie potrzeby dzwonek znajduje się przy drzwiach. Godziny posiłków: 8.45 śniadanie, 12.15 obiad, 14.30 podwieczorek.
  • Późniejsze przybycie do przedszkola należy zgłaszać telefonicznie do godziny 9.00 rano.   Dbając o zdrowie wychowanków nie przyprowadzamy do przedszkola dzieci przeziębionych (z katarem, kaszlem czy gorączką).   O niepokojących dolegliwościach  występujących u dzieci informujemy Państwa telefonicznie. Należy pamiętać o podaniu aktualnych  telefonów.   W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw.