Zajęcia dodatkowe

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

Proces edukacyjny w naszym przedszkolu wspierają specjaliści z zakresu:

  • Terapii Pedagogicznej - mgr Beata Wrońska
  • Języka angielskiego – vacat
  • Rewalidacji - mgr Wioletta Pusz
  • Logopedii - mgr Urszula Suligorska
  • Psychologii – Poradna Psychologiczno – Pedagogiczna w Koluszkach
  • Zabaw rytmiczno - tanecznych -  mgr Anna Ochocka

Raz w miesiącu odbywają się Audycje Muzyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze. Harmonogram podany jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne i plastyczne będą prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup w ramach podstawy programowej.