Zajęcia dodatkowe

 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Proces edukacyjny w naszym przedszkolu wspierają specjaliści z zakresu:

  • Terapii Pedagogicznej - mgr Beata Wrońska
  • Języka angielskiego – mgr Wioletta Pawlik
  • Logopedii - mgr Urszula Suligorska
  • Psychologii – mgr Sabina Sudowska z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koluszkach
  • Zabawy rytmiczno - taneczne - Wiktor Brzeziński

Raz w miesiącu odbywają się Audycje Muzyczne organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze. Harmonogram podany jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zajęcia muzyczne i plastyczne będą prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup w ramach podstawy programowej.