Loading

Kadra, personel

Kadrę pedagogiczną w naszym przedszkolu tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli, wrażliwych na potrzeby dzieci. Nauczyciele chętnie doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach. Daje to możliwość wprowadzania w pracy z dziećmi nowych, twórczych metod pedagogicznych.

  • mgr Beata Nowak – dyrektor
  • mgr Wioletta Pawlik
  • mgr Beata Wrońska 
  • mgr Katarzyna Panek
  • mgr Magdalena Piasecka - pedagog specjalny

Oprócz kadry pedagogicznej w przedszkolu pracują:

  • Jerzy Kowalski – intendent
  • Grażyna Świątek – kucharka
  • Agnieszka Kępka - woźna
  • Małgorzata Dubowik - woźna
  • Magdalena Konik - pomoc nauczyciela